Temamøde: Styr på kemiske stoffer og materialer på arbejdet

Værktøjer, der kan hjælpe virksomheder med at afklare, om et kemisk stof eller materiale er skadeligt, og hvordan virksomheden bedst tilrettelægger arbejdet med stofferne. Det var emnet for dette temamøde på NFA den 6. december 2018.

Der er stadig omfattende udsættelse for kemiske stoffer og materialer på danske arbejdspladser. Samtidig antyder resultaterne fra en interviewundersøgelse inden for tre hovebrancheområder, at virksomhedernes risikohåndtering kan være utilstrækkelig. Så der er stadig behov for at have fokus på det kemiske arbejdsmiljø.

Inden man begynder at anvende et kemisk stof eller materiale i produktionen på en arbejdsplads, skal det afklares, om stoffet eller materialet er skadeligt. Hvis det er, skal arbejdspladsen tilrettelægge arbejdet, så medarbejderne ikke bliver udsat for så høje koncentrationer af stoffet eller materialet i arbejdsmiljøet, at det kan være skadeligt. Derudover kan arbejdspladsen med fordel foretage systematiske runderinger, hvor man sikrer at forholdene og adfærden med kemiske stoffer eller materialer er i overensstemmelse med arbejdspladsens regler og procedurer.

På dette temamøde præsenterede oplægsholderne nogle værktøjer, som arbejdspladser kan bruge til at få styr på deres kemiske stoffer og materialer og til at vurdere og håndtere mulige helbredsmæssige risici, der kan være ved at anvende kemikalierne i produktionen.

Se videoer og hent præsentationerne

Regler og vejledninger, v. akademisk medarbejder Nanna Rosted Vind, Arbejdstilsynet

Indtil nu har arbejdsgiveren opfyldt kravet om kemisk APV ved at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger, når de ansatte arbejder med farlige stoffer og materialer. Arbejdstilsynet arbejder på at forenkle reglerne uden at sænke beskyttelsesniveauet. Målet er, at der fremadrettet kun vil være krav til arbejdsgiveren om at udarbejde den kemiske APV. Digitale redskaber som Stoffenmanager og Nanosafer kan hjælpe med at opfylde kravet om kemisk APV.

Hent Nanna Rosted's præsentation

Stoffenmanager og Nanosafer, v. professor Keld Alstrup Jensen, NFA

Stoffenmanager og Nanosafer er internetbaserede værktøjer, som arbejdspladser gratis kan anvende til at vurdere og håndtere de mulige risici, der kan være ved at anvende kemiske stoffer og materialer i produktionen. 

Hent Keld Alstrup Jensen's præsentation

 

Hvordan finder I viden om kemiske stoffer og materialer?  v. seniorforsker Karin Sørig Hougaard, NFA


Viden om kemiske stoffer og materialers skadelige effekter er første trin i at sikre et godt arbejdsmiljø, og internettet er en stor hjælp. Det giver nemlig hurtig adgang til et væld af information om deres kemi, potentielt skadelige effekter på helbredet, værnemidler mm. NFA har samlet mange af de bedste links på sin hjemmeside. Se de mange links her.

Hent Karin Sørig Hougaard's præsentation

 

Safety Observer – app til at overvåge arbejdsmiljøet, v. seniorforsker Pete Kines, NFA


Safety Observer er en gratis app, som gør det nemmere at undersøge og løbende følge op på arbejdsrelaterede sikkerhedsforhold og sikkerhedsadfærd på en arbejdsplads. Den kan bl.a. og bruges til at følge sikkerheden ved brug og håndtering af kemiske stoffer og materialer på arbejdspladsen.

Hent Pete Kine's præsentation

Yderligere oplysninger

Professor Ulla Vogel, NFA


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00