Temamøde om mulige effekter af nanomaterialer på helbredet

Nanomaterialer kan muligvis skade vores helbred, hvis vi får dem ned i lungerne. Det sandsynliggør forskning på dyremodeller. Hvordan og hvilken effekt det kan have på helbredet, kan du høre mere om på Dansk Center for Nanosikkerheds næste temamøde i København fredag den 22. november 2013.

Nanomaterialer kan muligvis skade helbredet

Virksomheder producerer og anvender i stigende grad nanomaterialer. Undersøgelser på dyremodeller har vist, at nogle nanomaterialer kan skade lunger og lever. Derudover ved vi, at indånding af partikler øger risikoen for blandt andet hjertekarsygdom og kræft. Blandt nanomaterialer er det primært nanopartikler og nanofibre, som kan være skadelige at indånde. Skaderne afhænger af, hvilken type partikel eller fiber der er tale om, og hvor stor en mængde, der kommer ned i lungerne. Oplæggene på temamødet omhandlede, hvordan nanomaterialer kan påvirke helbredet.

Læs eventuelt

 


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00