Temamøde om nanomaterialer og reproduktionsskader

Indånding af nanopartikler kan påvirke reproduktionen. Det viser forsøg med mus, som forskere fra blandt andet NFA har gennemført. Kom og hør mere om dette på et temamøde, som Dansk Center for Nanosikkerhed holder på NFA den 26. november 2014.

Nanomaterialer kan optræde i arbejdsmiljøet

Nanomaterialer anvendes i stigende grad i en lang række produkter til at forbedre produkternes egenskaber ved fx at gøre dem stærkere eller smudsafvisende. Det betyder, at en stadig større del af den danske arbejdsstyrke kan blive udsat for nanopartikler i arbejdsmiljøet. Nanomaterialer kan fx blive frigivet til luften, når de bliver tilsat under produktionen.

Kan nanomaterialer påvirke vores reproduktion?

Indånding af partikler kan påvirke drægtighed og fostre hos mus. Det viser forsøg , som forskere fra blandt andet NFA har udført. Selvom der er stor forskel på mus og mennesker, er der også mange biologiske ligheder. Det er derfor muligt, at graviditeten og fostrets udvikling hos mennesker kan blive påvirket, hvis moderen indånder nanopartikler – fx i arbejdsmiljøet. Det kan du høre mere om på dette temamøde.

Læs eventuelt

Indånding af nanopartikler kan muligvis påvirke graviditet og foster. NFA Faktaark nr. 62 

Se eventuelt

Temamøde om nanomaterialer og reproduktionsskader. Hvordan kan nanomaterialer påvirke os i arbejdsmiljøet? V. professor Ulla Vogel, NFA

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? V. seniorforsker Karin Sørig Hougaard, NFASe oplægget 'Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster?'

Se slides fra Karin Sørig Hougaard's præsentation.

Effekter af prænatal eksponeringer på arveanlæg. V. professor Ulla Vogel, NFA

Nanomaterialer og reproduktionsskader - hvad kan vi bruge registre til? V. post.doc. Ann Dyreborg Larsen, NFA

Se slides fra Ann Dyreborg Larsen's præsentation


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00