Temamøde om ultrafine partikler fra luftforurening i lufthavne og dieseldrevne togvogne

Resultaterne fra to undersøgelser af luftforurening og de mulige helbredsmæssige risici ved den var emnet for dette temamøde. Konkret drejede det sig om luftforureningen på forpladsen i lufthavne og i togvogne drevet af ME diesellokomotiver.

Dieselpartikler er klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker af verdenssundhedsorganisationen WHO. Men hvad er de helbredsmæssige effekter af at blive udsat for partikler fra dieseldrevne tog? Og hvilke helbredsmæssige risici er der ved at blive udsat for ultrafine partikler fra flymotorer i arbejdsmiljøet? Det har danske forskere undersøgt i to forskningsprojekter, som er gennemført i tæt samarbejde med to danske lufthavne og DSB.

Konkret har forskerne

  • målt medarbejdernes udsættelse for partikler på forpladsen i en dansk lufthavn og i passagervogne i tog med dieseldrevet lokomotiv
  • undersøgt de mulige helbredsmæssige effekter af at indånde partiklerne i arbejdsmiljøet.

På dette temamøde præsenterede forskerne blandt andet resultaterne fra de to projekter.

Se videoer og hent præsentationerne

Kort introduktion

Ulla Vogel, professor på NFA, byder velkommen og giver en kort introduktion til de to forskningsprojekter og baggrunden for dem.

 

Partikler fra flymotorer ligner dieseludstødning

Katja Maria Bendtsen, post doc på NFA, præsenterer resultaterne fra undersøgelsen af udsættelse fra luftforurening på forpladsen i danske lufthavne og de eventuelle helbredsmæssige effekter af denne udsættelse.

 

Health effects after exposure to airpollution in dieseldriven trains

Maria Helena Guerra Andersen, post doc på NFA, præsenterer resultaterne fra undersøgelsen af udsættelse fra luftforurening i togvogne trukket af ME dieseltog og eldrevne tog og de eventuelle helbredsmæssige effekter af denne udsættelse.

 

To nye projekter om partikler i arbejdsmiljøet

Anne Thoustrup Saber, seniorforsker på NFA, præsenterer to nye projekter om udsættelse for partikler i arbejdsmiljøet, som NFA er med i:

  • Biobrand II, som skal undersøge, om  brandfolks udsættelse for sundhedsskadelige påvirkninger på jobbet og under uddannelse til røgdykker kan mindskes – ledes af NFA
  • Projektet ’Krom 6’, som skal afdække risikoen for udsættelse for krom 6 i arbejdsmiljøet, undersøge mulige helbredsmæssige effekter af en udsættelse og komme med anvisninger til at reducere udsættelsen – ledes af COWI.

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00