Temamøde om værnemidler og sikkert arbejde med nanomaterialer

Se videoer og hent præsentationer fra nano-temamødet d. 28. marts 2017 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Det er dokumenteret, at nogle nanomaterialer kan have en skadelig effekt på mus, hvis de får partiklerne ned i lungerne. Det er derfor vigtigt, at danske virksomheder finder ud af, om de stoffer og materialer, de anvender eller ønsker at anvende, indeholder nanomaterialer, som kan skade medarbejdernes helbred og i givet fald forebygger, at medarbejderne bliver udsat for dem i arbejdsmiljøet.

Der har hidtil været stor usikkerhed om, hvor godt kendte værnemidler beskytter mod nanomaterialer. Ny viden fra EU-finansierede projekter begynder at afklare dette spørgsmål og implementere denne viden i værktøjer til risikovurdering.

Se videoer og hent præsentationer

Som en del af Dansk Center for Nanosikkerhed har Teknologisk Institut netop færdiggjort en undersøgelse af danske industrivirksomheders brug af nanomaterialer og deres viden om og nuværende anvendelse af værnemidler. På dette temamøde fortalte faglig leder Eva-Carina Nørskov fra Teknologisk Institut, hvad undersøgelsen har vist.

Oplæg fra Eva-Carina Nørskov, faglig leder på Teknologisk Institut.

Hent Eva-Carina Nørskov's præsentation

Seniorforsker Wouter Fransman fra den uafhængige, hollandske forskningsinstitution TNO har deltaget i en række nationale og europæiske projekter, hvor han har været med til at opbygge et databibliotek om, hvor effektive de tekniske løsninger og personlige værnemidler reelt er til at mindske påvirkningen for bl.a. nanomaterialer i arbejdsmiljøet.

På mødet gav han i sit oplæg et overblik over, hvor effektive forskellige typer af tekniske foranstaltninger og personlige værnemidler er mod udsættelse for nanomaterialer. (Oplægget er på engelsk).

Oplæg på engelsk fra Seniorforsker Wouter Fransman fra TNO i Holland.

Hent Wouter Fransman's præsentation

Seniorforsker Keld Alstrup Jensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, gav eksempler på, hvordan den nye viden om værnemidlers effektivitet kan anvendes til at forbedre eksponeringsvurderingerne for nanomaterialer og risikohåndteringen ved hjælp af control-branding og kvantitative estimater af eksponeringer.

Oplæg fra seniorforsker Keld Alstrup Jensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hent Keld Alstrup Jensen's præsentation

Yderligere oplysninger

Ulla B. Vogel, NFA


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00