Unge, sikkerhed og arbejdsmiljø

Unges arbejdsmiljø var i fokus på gå-hjem-mødet på NFA d. 26. oktober 2016.

Unges arbejdsmiljø er i stigende grad kommet i søgelyset både i Danmark og Europa. Det skyldes, at gruppen af unge arbejdstagere har en overhyppighed af arbejdsulykker i forhold til ældre. Derfor er unge arbejdstagere udpeget som et særligt fokusområde i regeringens arbejdsmiljøstrategi frem til 2020.

Skal man effektivt forebygge arbejdsulykker blandt unge på arbejdsmarkedet, er det nødvendigt med mere viden om de faktorer i arbejdsmiljøet, der ligger bag ulykkerne og fører til, at unge har en øget risiko for at få en arbejdsskade.

Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Aalborg Universitet præsenterede den nyeste forskningsbaserede viden om unges arbejdsmiljø på et gå-hjem-møde på NFA den26. oktober 2016 i anledning af den europæiske arbejdsmiljøuge i uge 43. De fremlagde også foreløbige resultater fra to igangværende forskningsprojekter, der henholdsvis omhandler unge fra 18 til 30 år og unge under 18 år.

Se videoer og præsentationer fra mødet

Unges øgede risiko for at komme til skade i arbejdet

Oplæg af seniorforsker, ph.d., Johnny Dyreborg, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:

Den øgede risiko for arbejdsskader blandt unge tillægges ofte individuelle karakteristika, hvor det at være ung ofte ses som en risikofaktor i sig selv. Unges erfaring og erkendelsesmæssige evner omtales ofte som mindre udviklet og karakteriseret af en opfattelse af usårlighed. Men spørgsmålet er hvad ved vi om, hvordan unge opfatter betydningen af sikkerhed i deres arbejde, og om hvad arbejdspladsens sikkerhedsklima betyder for unges risiko for at komme ud for arbejdsulykker? Hvad karakteriserer unges arbejdssituation? Og hvilke faktorer har betydning for unges øgede risiko i arbejdet?

Hvorfor har introduktion og oplæring af unge ikke nogen forebyggende effekt?

Oplæg af lektor, ph.d., Mette Lykke Nielsen, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet:

Introduktion og oplæring bliver betragtet som en helt afgørende indsats i forhold til at forebygge ulykker og arbejdsskader blandt unge. Men virker det faktisk? Og hvad viser de foreløbige resultater fra forskningsprojektet SAFU Læring, hvor forskerne gennem interviews og observationer på arbejdspladsen undersøger, hvordan unge mellem 18 og 30 år bliver mødt, når de starter på en ny arbejdsplads.

Projekt: Bedre Arbejdsmiljø for unge i detailhandlen

Oplæg af seniorforsker, Marie Birk Jørgensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og arbejdslivsforsker, cand.techn.soc., ph.d. Hans-Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv.

Mange unge stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet via et fritidsjob og får herigennem erfaringer, som de bygger videre på i efterfølgende jobs. I detailhandlen er en stor andel af de ansatte under 18 og arbejder i fritidsjob, og det er en udfordring at få integreret dem i arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde. Derfor har NFA og Team Arbejdsliv i samarbejde med Coop igangsat et projekt, hvor de afprøver og evaluerer ’De Unges Arbejdsmiljøgruppe (DUA)’.

Hent præsentationen

Yderligere oplysninger

Seniorkonsulent Paul-Anker Lund, NFA.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00