Webinar: Fra forskning til praksis – mobilisering af viden

Hvordan sikrer vi, at forskningsbaseret viden i højere grad bliver brugt og kommer i spil ude på arbejdspladserne? Det var emnet på et webinar, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø afholdt torsdag den 25. juni.

En stor barriere for at anvende ny forskningsviden på arbejdspladserne er at få den oversat og tilpasset den praksis, der er på arbejdspladsen i forvejen. Det viser et nyt forskningsprojekt, der har undersøgt, hvordan forskningsbaseret viden om forebyggelse af arbejdsulykker kan oversættes og tilpasses arbejdsmiljøarbejdet på industrivirksomheder. Der er behov for at udvikle fælles strategier og aktiviteter for at styrke fødekæden fra forskning til praksis og mobilisere viden.

På dette webinar fortalte Johnny Dyreborg, seniorforsker på NFA og Astrid Jørgensen, Lean, health & safety consultant hos Vestergaard Company A/S, om udfordringerne ved at omsætte forskningsviden til praksis og med at skabe samarbejdsformer, hvor forskning og praksis kan mødes.

Derefter fortalte direktør for Arbejdsmiljørådgiverne i Danmark, Arne Helgesen om, hvordan de ser arbejdsmiljørådgivernes rolle som brobygger mellem forskning og praksis med afsæt i erfaringer og konklusioner fra PERMA-projektet, hvor arbejdsmiljørådgivere var med til at udpege områder, hvor der er størst behov for forskningsbaserede anbefalinger, og til at udvikle anbefalinger med afsæt i deres praktiske erfaringer. 

Se eller gense webinaret om vidensmobilisering her 

Velkomst v. Steffen Bohni, direktør for NFA

5.24: Johnny Dyreborg, seniorforsker, NFA
Om mobilisering af forskningsbaseret viden

23.13: Jørgensen, Lean, health & safety consultant hos Vestergaard Company A/S
Om tilpasning af forskningsbaseret viden til praksis og hvad praksis kan spille tilbage til
forskerne.

42.41: Arne Helgesen, direktør for Arbejdsmiljørådgiverne
Om Arbejdsmiljørådgivernes rolle som brobyggere mellem forskning og praksis

64.20: Spørgsmål og drøftelse

82.55: Afrunding v. Steffen Bohni.

Præsentationer

Johnny Dyreborg, seniorforsker, NFA

Jørgensen, Lean, health & safety consultant hos Vestergaard Company A/S

Arne Helgesen, direktør for Arbejdsmiljørådgiverne


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00