Godt arbejdsmiljø får flere til at træne på jobbet

Oprettet den 9. feb 2011

Det psykosociale arbejdsmiljø har direkte betydning for, i hvor høj grad medarbejderne deltager i styrketræning med elastikker på arbejdet. Det viser resultaterne fra en undersøgelse af kontoransattes tilslutning til motion på arbejdet. Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Occupational and Environmental Medicine.

Kontoransattes tilslutning til motion undersøgt

132 personer deltog i en undersøgelse af kontoransattes tilslutning til motion på arbejdspladsen. Deltagerne var hovedsageligt kvinder, som gennem det meste af deres arbejdsliv hovedsageligt havde arbejdet med computer og som jævnligt havde smerter i nakke- og skuldermusklerne. Deltagerne svarede på spørgsmål om deres tro på at kunne gennemføre regelmæssig motion samt om deres psykosociale arbejdsmiljø. Derudover fik de hver udleveret en træningselastik og blev instrueret i en elastikøvelse, som de blev opfordret til at gennemføre dagligt i ti uger.

Godt psykosocialt arbejdsmiljø får flere til at motionere på arbejdspladsen

Resultaterne viser for første gang, at der er en direkte sammenhæng mellem, hvor ofte de kontoransatte elastiktræner og deres psykosociale arbejdsmiljø. De personer, der inden undersøgelsens start oplevede et godt psykosocialt arbejdsmiljø, trænede mest gennem de 10 uger. I denne undersøgelse måles det psykosociale arbejdsmiljø ud fra tre faktorer i arbejdet:

  • indflydelse på arbejde
  • arbejdstempo
  • arbejdsmængde
  • forhold til kolleger

Egen tro på at kunne træne fremmer motion på arbejdspladsen

Deltagerne egen tro på at kunne gennemføre regelmæssig motion har også betydning for deres træningsindsats. Resultaterne fra denne undersøgelse bekræfter dermed tidligere resultater fra lignende undersøgelser. I denne undersøgelse måles troen på at kunne træne regelmæssigt ud fra, om deltagerne tror de får trænet, hvis de fx

  • har travlt
  • skal træne alene
  • ikke har adgang til nødvendigt træningsudstyr

Få mest muligt ud af firmamotion

Medarbejderne træner hyppigere, hvis de har et godt psykosocialt arbejdsmiljø og samtidig har en tro på, at de kan gennemføre regelmæssig motion. Hvis virksomheder ønsker at fremme udbyttet af eventuelle motionstilbud bør de derfor overveje, hvordan de kan forbedre det psykosociale arbejdsmiljø og øge medarbejdernes tro på at de kan gennemføre regelmæssig motion.

Læs det engelske resumé af artiklen “Influence of Psychosocial Work Environment on Adherence to Workplace Exercise” og find referencen.

Se listen over andre videnskabelige artikler af forskere fra NFA.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Lars L. Andersen, NFA, tlf. 3916 5319, lla@arbejdsmiljoforskning.dk