Inflammation i lunger øger muligvis ikke risiko for hjertekarsygdom

Oprettet den 12. feb 2013

Nogle typer af partikler giver inflammation og øget akutfase respons, når de kommer ned i lungerne. Hidtil har forskere antaget, at begge reaktioner øger risikoen for hjertekarsygdom. Ny forskning viser nu, at det muligvis kun gælder for akutfase responset.

Naturlig reaktion på indånding af partikler øger risiko for hjertekarsygdom

Inflammation og akutfase respons er to på hinanden følgende reaktioner, der bliver udløst i lungerne, når man indånder partikler. Inflammation er en slags betændelsestilstand, mens akutfase responset er kroppens alarmreaktion på, at der er noget i lungerne, som ikke bør være der, fx bakterier eller partikler. Resultater fra tidligere forskning tyder på, at disse reaktioner øger risikoen for hjertekarsygdom, men det er ikke undersøgt tilstrækkeligt.

Sammenhæng mellem inflammation og risiko for hjertekarsygdom undersøgt  

Formålet med dette studie var at undersøge, hvilken betydning genetisk bestemt variation i mængden af proteinet interleukin-1B, der fremmer udviklingen af inflammation, har for udviklingen af blodprop i hjertet.

Inflammation øger muligvis ikke risikoen for hjertekarsygdom

Resultaterne viser, at

  • genetisk variation i den del af interleukin-1B, som bestemmer mængden af RNA og dermed indirekte interleukin-1B protein, ikke øger risikoen for hjertekarsygdom blandt mænd og kvinder over 50 år.
  • inflammation i lungerne muligvis ikke øger risikoen for hjertekarsygdom.

Oplysninger om 2.652 personer indgik i studiet

Studiet er baseret på data om genotyper i interleukin-1B fra 2.652 personer, som medvirkede i undersøgelsen ’Kost, kræft og helbred’, gennemført af Kræftens Bekæmpelse i perioden 1993-1997. Disse data er koblet med oplysninger om personerne fra Det danske patientregister og Dødsårsagsregistret.

Læs den videnskabelige artikel

Stegger JG, Schmidt EB, Tjønneland A, Kopp TI, Sørensen TIA, Vogel U & Overvad K. Single Nucleotide Polymorphisms in IL1B and the Risk of Acute Coronary Syndrome: A Danish Case-Cohort Study. PLoS ONE 2012;7(6): e36829. doi:10.1371/journal.pone.0036829.

Yderligere oplysninger

Professor Ulla Vogel, NFA, tlf. 3916 5227, ubv@arbejdsmiljoforskning.dk