Åndedrætsværn med filtreret luftforsyning kan beskytte mod nanomaterialer i arbejdsmiljøet

Oprettet den 19. nov 2015 - Af Kirsten Rydahl

Åndedrætsværn med filtreret luftforsyning kan beskytte brugeren effektivt mod at indånde nanopartikler i arbejdsmiljøet, viser målinger på en virksomhed. Resultaterne bekræfter dermed andre tilsvarende undersøgelser af denne form for åndedrætsværn.

Udsættelse for en række nanopartikler i arbejdsmiljøet kan skade helbredet, hvis man indånder dem. Det er anerkendt på baggrund af resultater fra videnskabelige undersøgelser.

Når virksomheder producerer eller anvender nanopartikler, kan der være meget høje koncentrationer af partikler i luften i produktionslokalerne. Det er derfor afgørende, at medarbejderne i rummet bliver beskyttet mod at indånde partiklerne. Hvis udsugning, afskærmning eller andre foranstaltninger ikke kan begrænse koncentrationen af partikler i luften tilstrækkeligt, er medarbejderne nødt til at bruge effektive og pålidelige åndedrætsværn som beskyttelse.

Forskere fra Tampere Universitet (TUT), det finske arbejdsmiljøinstitut (FIOH) og Dansk Center for Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har derfor undersøgt, hvor effektivt et specifikt åndedrætsværn (en ansigtsskærm med en gas- og partikelfiltreret luftforsyning) beskytter brugeren mod at indånde partikler fra luften. Denne type åndedrætsværn anvender ikke friskluftforsyning men cirkulerer luften fra arbejdslokalet gennem et filter, før luften ledes ind i ansigtsskærmen.

Testet i konkret arbejdssituation

Undersøgelsen blev gennemført på tre medarbejdere, mens de behandlede (coatede) overfladen af keramiske materialer med titaniumdioxid eller kobberoxid nanopartikler ved hjælp af flammespraysyntese. Arbejdet foregik under et emfang (industriel emhætte), der kun i mindre omfang beskytter de ansatte mod at blive udsat for partikler og gasser fra arbejdsprocessen. 
 
Medarbejderne på virksomheden bar åndedrætsværn, som bestod af en SCOTT Automask ansigtsskærm og en blæser med et Pro2000 kombinationsfilter. Blæseren sugede luft fra rummet ind gennem et filter på ryggen, og videre op i skærmen, så medarbejderne indåndede luft, der var renset for partikler. Derudover bar medarbejderne høreværn.
 
Forskerne målte koncentrationen af partikler (målt som antal pr. cm3) i rummet og i ansigtsskærmen for at undersøge, hvor godt åndedrætsværnet beskyttede medarbejderne i en konkret arbejdssituation.

Effektiv beskyttelse 

Åndedrætsværnet viste sig at være en meget effektiv beskyttelse mod nanopartiklerne i rummet. Også selvom medarbejderne bar høreværn og briller, som kan medføre små utætheder i kanten af ansigtsskærmen.

Koncentrationen af partikler i rummet var meget høj og varierede fra 4 mio. til 40 mio. partikler pr. cm3. I ansigtsskærmen varierede koncentrationen fra 0,7 til 7,2 partikler pr. cm3. Det svarer til, at ca. 1 ud af 1 mio. partikler passerer gennem filtret og kommer ind i ansigtsskærmen. Forskerne kunne ikke se forskel på åndedrætsværnets effektivitet alt efter, om der blev anvendt nye og gamle filtre eller om testpersonerne bar briller eller ej. Beskyttelsesgraden for det undersøgte åndedrætsværn var dermed langt bedre end normalt angivet for denne type.
 
Resultaterne fra denne undersøgelse understøtter dermed den eksisterende opfattelse af, at åndedrætsværn med filtreret luftcirkulering også beskytter effektivt mod at indånde nanopartikler i arbejdsmiljøet, når det anvendes som anvist af producenten.

Filtrering for gasser ikke undersøgt

Forskerne har udelukkende undersøgt, hvor effektivt dette åndedrætsværn er til at filtrere nanopartikler fra luften. Åndedrætsværnet filtrerer også gasser fra luften, men undersøgelsen her kan ikke sige noget om, hvor effektiv det er til det.

Følg brugsanvisningen

Ved brug af denne type åndedrætsværn med recirkulering af luft fra arbejdslokalet er det vigtigt at være opmærksom på, om filteret beskytter medarbejderne godt nok mod de gasser, der frigives ved den konkrete arbejdsproces. Derudover skal man følge brugsanvisningen nøje og skifte filteret som anbefalet fra producenten.

Læs den videnskabelige artikel

Koivisto AJ, Aromaa M, Koponen IK, Fransman W, Jensen KA, Mäkelä JM og Hämeri KJ. Workplace performance of a loose-fitting powered air purifying respirator during nanoparticle synthesis. Journal of Nanoparticle Research 2015;17(4):177. DOI: 10.1007/s11051-015-2990-9

Yderligere oplysninger

Post doc Joonas Koivisto og seniorforsker Keld Alstrup Jensen, begge fra NFA