Flere måder at begrænse partikler i luften ved produktion af maling

Oprettet den 14. sep 2015 - Af Kirsten Rydahl

Et godt udsugningsdesign og anvendelse af big-bags med hældetragte kan mindske koncentrationen af fine partikler i luften ved produktion af maling, viser ny undersøgelse.

Udsættelse for partikler i luften påvirker menneskers helbred og øger blandt andet risikoen for lungesygdom, hjertekarsygdom og for at dø tidligere end forventet. Nye undersøgelser tyder på, at indånding af støv med ultrafine partikler (luftbårne partikler mindre end 100 nm) skader mere end indånding af støv med større partikler. 

Traditionelt er støv i luften blevet målt som massekoncentrationen (fx mg per kubikmeter) af et givet stof i luften. Men nogle helbredsmæssige effekter opstår i højere grad som følge af antallet af partikler eller partiklernes samlede overfladeareal. 

Det kan derfor være et problem, at pulvere, som anvendes i maling og andre former for overfladebehandling, gradvist er blevet finere og mere fysisk-kemisk forarbejdede. Det gælder fx mange farvestoffer og tekniske (producerede) nanomaterialer, som i stigende grad bliver tilsat for blandt andet at gøre produkterne bedre og tilføre dem nye egen-skaber som fx at være smudsafvisende, sværere at ridse i og sværere at male graffiti på. 

Ny viden om partikler i luften ved produktion af maling

Forskere fra Dansk Center for Nanosikkerhed ved NFA har målt spredningen af partikler i luften på to danske virksomheder, der producerer maling. Målingerne blev foretaget, mens medarbejdere hældte forskellige typer pulvere i blandere fra big-bags og sække under produktionen af malingerne. Mindre portioner af særlige ingredienser blev hældt i fra spande.

Det er en af de første undersøgelser af spredningen af partikler i arbejdsmiljøet ved brug af forskellige tilsætningsmetoder under produktionen af maling. Resultaterne er vigtige for at kunne vurdere den mulige påvirkning, medarbejdere på denne type virksomheder kan blive udsat for fra fine og ultrafine partikler i arbejdsmiljøet og hvordan den kan reduceres.

Tilsætning af pulvere til maling støver

Koncentrationen af partikler i luften steg stort set kun, når medarbejderne tilsatte ingredienser i pulverform til malingen i blandingstankene. Det var også den arbejdsopgave, som udsatte medarbejderne for den største koncentration af de fine støvpartikler, forklarer Ismo K. Koponen, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

Både antallet og vægten af partikler ved en given koncentration i luften var markant højere ved blandingstankene end 5-15 meter væk. I korte perioder var koncentrationen af fine partikler i luften op til 20 gange højere, end den normalt er i luften i fx kontorer.

Flere måder at begrænse partikler i luften på

Resultaterne viser, at der er flere måder til at begrænse spredningen af partikler til arbejdsmiljøet, når man tilsætter ingredienser i form af pulvere.

- Der blev spredt markant færre partikler i luften, når medarbejderne tilsatte ingredienserne fra big-bags med hældetragt end hvis ingredienserne blev tilsat fra sække. Det støvede også langt mindre, hvis blandingsbeholderen havde undertryk eller indvendig udsugning. Mængden af støvpartikler, som bliver spredt i luften, afhænger ikke nødvendigvis af hvor stor en portion pulver, medarbejderen tilsætter. Resultaterne tyder på, at den måde pulveret tilsættes på, har større betydning for spredningen af partikler til luften, siger Ismo K. Koponen.

Læs den videnskabelige artikel

Koponen IK, Koivisto AJ, Jensen KA. Worker exposure and high time-resolution analyses of process-related submicrometre particle concentrations at mixing stations in two paint factories [Epub ahead of print]. Annals of Occupational Hygiene 2015.

Fakta om undersøgelsen

  • Målingerne blev udført under projektet ’Nanopartikler i farve- og lakindustrien. Eksponering og toksiske egenskaber – NANOKEM’
  • Offentliggørelsen af resultaterne fra undersøgelsen er finansieret af Dansk Center for Nanosikkerhed på NFA
  • Arbejdsmiljøforskningsfonden har støttet NANOKEM-projektet og støtter Dansk Center for Nanosikkerhed økonomisk.

Yderligere oplysninger

Ismo K. Koponen, ikk@arbejdsmiljoforskning.dk og Keld Alstrup Jensen, kaj@arbejdsmiljoforskning.dk. Begge er seniorforskere i Dansk Center for Nanosikkerhed på NFA