’Telt’ beskytter effektivt mod spredning af partikler i nanostørrelse i arbejdsmiljøet

Oprettet den 1. dec 2015 - Af Kirsten Rydahl

At omslutte slibeprocesesser med et ’telt’ af plastic ser ud til effektivt at forhindre spredning af partikler i nanostørrelse i arbejdsmiljøet. Det viser målinger, som forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har gennemført på to virksomheder.

Kompositter er materialer, der er sammensat af mindst to forskellige ’basismaterialer’ med hver deres egenskaber. Når basismaterialerne arbejder sammen, giver det kompositmaterialet nye egenskaber. 

Kompositter, der er forstærkede med fibre, bliver blandt andet brugt i vindmøllevinger, byggematerialer og elektronik. Produkterne skal ofte slibes, tilskæres eller på anden måde efterbehandles med maskiner, før de er færdige. Det frigiver en masse partikler, heriblandt partikler i nanostørrelse, til luften i produktionslokalet, som kan påvirke medarbejdernes helbred.

En effektiv måde at begrænse spredningen af partikler i nanostørrelse i arbejdsmiljøet er at lade efterbehandlingen foregå omsluttet af et ’telt’ fx af kraftig plastic. Det viser målinger, som forskere fra Dansk Center for Nanosikkerhed på NFA har gennemført.

To arbejdsprocesser undersøgt

 Forskerne målte koncentrationen (antallet) af partikler på to forskellige arbejdspladser i forbindelse med, at medarbejdere efterbehandlede nystøbte vindmøllevinger med rystepudser eller vinkelsliber. De målte koncentrationen af partikler i luften ved selve arbejdsprocessen og 6-10 meter derfra.

Mange partikler i nanostørrelse

Efterbehandlingen af møllevingerne frigav både større partikler og partikler i nanostørrelse. Målt i antal var størstedelen af de frigivne partikler under 100 nanometer i diameter.

Partikler kan spredes langt fra arbejdsprocessen

Koncentrationen af partikler var meget lav, når en medarbejder efterbehandlede møllevingen med en rystepudser. Der var stort set ingen forskel på koncentrationen af partikler ved selve arbejdsprocessen og 6-10 meter væk. Det forholdt sig meget anderledes, når medarbejderen anvendte en vinkelsliber. Her var koncentrationen af partikler i luften tre gange større ved selve arbejdsprocessen sammenlignet med 6-10 meter derfra, (henholdsvis 39.000 og 13.000 partikler pr. cm3).

- Det er altså ikke kun den medarbejder, der arbejder med vinkelsliberen, som bliver udsat for partikler fra efterbehandlingen. Det bliver hans/hendes kolleger 6 meter væk også. Det er de muligvis ikke klar over, så de undlader måske at bruge åndedrætsværn, selvom de burde, forklarer Ismo K. Koponen, seniorforsker på NFA og en af forskerne bag undersøgelsen.

’Telt’ beskytter effektivt mod spredning af partikler

Målingerne blev gentaget, efter at arbejdsprocessen var blevet omsluttet af et ’telt’ af kraftig plastic. Det viste sig at være en meget effektiv måde til at begrænse spredningen af partikler i lokalet.

- Koncentrationen af partikler tæt på arbejdsprocessen var høj (1,7 mio partikler pr. cm3), mens den var ubetydelig 6-10 meter væk, så det at omslutte arbejdsprocesser, der støver meget, er virkelig effektivt til at forhindre spredning af partikler i lokalet, siger Ismo K. Koponen.

Muligvis første undersøgelse

Forskerne kender ikke til andre videnskabelige undersøgelser af, hvilken effekt omslutning af lignende typer af arbejde har for spredningen af partikler i arbejdsmiljøet. For at kunne fastslå resultaternes pålidelighed er der derfor brug for flere undersøgelser af denne form for sikring mod spredning af partikler i arbejdsmiljøet.

Andre måder

Resultaterne fra undersøgelsen viser også, at der er flere andre måder at begrænse spredningen af partikler fra de to arbejdsprocesser på:

  • koncentrationen af partikler steg, hvis medarbejderen håndterede rystepudser og vinkelsliber skødesløst og fx ofte løftede den fra møllevingens overflade
  • effektiv punktudsugning fjernede stort set alle de partikler, som blev frigivet fra vinkelsliberen, når medarbejderen sørgede for at holde vinkelsliberen ned på og bevæge den langsomt hen over materialet.

Læs den videnskabelige artikel

Jensen ACØ, Levin M, Koivisto AJ, Kling K, Saber AT & Koponen IK. Exposure assessment of particulate matter from abrasive treatment of carbon and glass fibre-reinforced epoxy-composites - Two case studies. Aerosol and Air Quality Research 2015;15(5):1906-16. DOI: 10.4209/aaqr.2015.02.0086.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Ismo K Koponen og ph.d.-studerende Alexander CØ Jensen, begge NFA