Nul ulykker skal være en fælles vision

Oprettet den 15. dec 2016 - Af Charlotte Aagaard Knudsen

Sikkerhed skal ikke bare handle om regler. Det skal være inspirerende og en levende del af organisationen, en rejse hvor vejen er vigtigere end målet. Det er tankegangen bag Vision Zero, som er en strategi inden for ulykkesforebyggelse, der nu er undersøgt videnskabeligt.

Alle ulykker kan forebygges. Det er grundholdningen bag den tankegang, der hedder Vision Zero. En strategisk forpligtelse, hvor ejere, ledere og medarbejdere gennem deres politikker, planlægning og praksis har en overbevisning om, at nul ulykker er en fælles vision, man arbejder frem imod.

Et mindset

Måltal og resultater er vigtige, når man arbejder med at nedbringe ulykker, men vejen til at nå målene er endnu vigtigere, når man taler om Vision Zero. Vision Zero bygger ovenpå på en tilgang til arbejdsmiljø, hvor strategier for kontrol og overholdelse af regler er i centrum ved at gå videre og forpligte virksomheden til at skabe et sikkert og sundt arbejde.

Seniorforsker, Pete Kines fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har været med til at forske i de virksomheder, der arbejde med Vision Zero.

- Vision Zero er ikke bare en ny metode til at forebygge ulykker, det er en ny måde at tænke på - et mindset. Her handler sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet ikke kun om at forebygge ulykker, men om at skabe værdi for virksomheden, ved at være en integreret del af forretningen, siger han.

Handler ikke kun om nul ulykker

Hvor man i traditionelt sikkerhedsarbejde kun har fokus på at forebygge ulykker, handler det i Vision Zero om at skabe sikkerhed, og en tilgang til at alle ulykker kan forebygges. Men Vision Zero er et begreb, der ofte bliver misforstået, fortæller Pete Kines.

- Det er urealistisk at have en målsætning om nul ulykker. Derfor taler man i Vision Zero netop også om en ’vision’ og ikke et ’mål’. Vision Zero skal ses som en ambition og en rejse. Det handler om en gensidig forpligtelse hos arbejdsgivere og arbejdstagere til at skabe sikkerhed for at forebygge alle ulykker eller lære af dem.

Et stærkt engagement både hos den enkelte medarbejder og på organisationsniveau er vigtigt for Vision Zero. 

 - Medarbejderne er med til at skabe arbejdsmiljøet og udvikle løsningerne, de skal ikke bare følge de regler, som andre har sat op. Virksomheder, der har denne skabende tilgang, kombinerer det at overholde regler med en mere ambitiøs og robust strategi for arbejdsmiljøet, siger han.

Sådan arbejder du med Vision Zero i praksis

Læs mere om hvordan man arbejder med Vision Zero i praksis og se eksempler på, hvad andre virksomheder har gjort på Videncenter for Arbejdsmiljøs temaside om ulykker.

Besøg temaet om Vision Zero

Læs den videnskabelige artikel bag nyheden

Gerard I.J.M. Zwetsloota, Pete Kinesb, Jean-Luc Wyboc, Riikka Ruotsalad, Linda Drupsteena, Robert A. Bezemere, Zero Accident Vision based strategies in organisations: Innovative perspectives. Safety Science 2016;91:260-8. [Epub ahead of print]
DOI: 10.1016/j.ssci.2016.08.016

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Pete Kines