Mænd i byggebranchen

Nyt træningsforløb om arbejdsmiljø i hverdagen

Oprettet den 26. maj 2016 - Af Charlotte Aagaard Knudsen - Foto: iStock

Toolbox-træning er en ny efteruddannelse for formænd i byggebranchen udviklet af forskere fra NFA. Formålet er at gøre dem bedre til at tænke arbejdsmiljø, samarbejde og planlægning ind i hverdagen.

Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt træningsforløb rettet mod formænd i byggebranchen. Træningen er bygget op omkring 8 emner og introducerer forskellige planlægnings- og kommunikationsværktøjer, som formændene kan bruge direkte i hverdagen. Værktøjerne handler om emner som konflikthåndtering, kommunikation, planlægning og samarbejde samt forebyggelse af ulykker, nedslidning og sygdomme. 

Værktøjer afprøves i hverdagen

Toolbox-træning fokuserer på formændenes viden, kommunikation og adfærd i forhold til at øge sikkerheden og sundheden på deres byggepladser og mindske medarbejdernes nedslidning. Træningen har til formål at øge dialogen på pladsen, at håndtere de relaterede risici i arbejdsmiljøet samt at involvere medarbejderne i at forbedre den daglige planlægning af konkrete og kommende arbejdsopgaver.

Træningen over 22½ timer er fordelt over 5 dage med 2 uger mellem hver træningsdag, hvor formændene kan afprøve de nye færdigheder og viden i hverdagen på byggepladsen. I alt 5 hold med 57 formænd fra 12 entreprenørfirmaer har afprøvet træningen, som forskerne løbende har tilpasset ud fra formændenes og 4 forskellige træneres tilbagemeldinger.

Formænd spiller en afgørende rolle

En af udfordringerne i byggebranchen er at få arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker, sygdomme og nedslidning i fokus i det daglige arbejde. Her spiller formænd på byggepladserne en afgørende rolle. Det er nemlig dem, der planlægger og formidler arbejdsmiljø i dagligdagen til medarbejderne. 

- Sjakformændene kender arbejdsmiljøreglerne, men møder ofte udfordringer i at planlægge og formidle det i dagligdagen på deres byggepladser. Vi giver dem nogle praktiske værktøjer, som kan hjælpe dem med at kommunikere, fortæller Pete Kines, seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der har været med til at udvikle træningsforløbet. 

Påvirker sjakkets kommunikation

Toolbox-træning er inspireret af Toolbox-møde konceptet, som praktiseres i flere branchen rundt om i verden. Her har formanden, ved fx starten af hvert skift, et formelt møde med sit sjak, som også sætter fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. 

- Det program vi har udviklet rækker udover egentlige Toolbox-møder og er tilpasset den danske bygge- og anlægsbranche. Det fokuserer på at påvirke formandens kommunikation og adfærd i løbet af hele arbejdsdagen - ikke kun på faste mødetidspunkter på pladsen, men også på daglige ad hoc-møder og diskussioner. Derudover opfordres de til at bruge de værktøjer ikke kun med deres sjakmedlemmer, men også med deres kolleger og ledere på pladsen, sådan at et sikkert arbejdsmiljø tænkes og planlægges tidligere ind i arbejdsprocessen, frem for i sidste øjeblik ude på pladsen, fortæller Pete Kines.

- Toolbox-træningskonceptet og –materialet kan blive til inspiration for ledere og arbejdsmiljøinteressenter ikke kun i byggebranchen, men også i mange andre brancher, slutter Pete Kines.

Materialet frit tilgængeligt

Materialet består af en træningsmanual, dias og drejebøger til de enkelte træningsdage (til trænere), materialer til træningen samt 8 konkrete værktøjer – alt sammen frit tilgængeligt på NFA’s hjemmeside lige til at printe ud.

Besøg også 'Få sikkerhed og sundhed ind i hverdagen' på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside, hvor du kan læse mere om de 8 værktøjer.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Pete Kines, NFA