Foto: Arbejde med nanomaterialer

Teknisk fremstillede nanomaterialer på danske arbejdspladser

Oprettet den 20. apr 2017 - Af Kirsten Rydahl - Foto: NFA

Hver femte virksomhed inden for udvalgte brancher i industrien samt forskning og udvikling arbejder eller arbejder muligvis med nanomaterialer viser ny interviewundersøgelse.

Resultaterne fra en ny interviewundersøgelse blandt godt 1.200 danske virksomheder tyder på, at medarbejdere på danske virksomheder håndterer teknisk fremstillede nanomaterialer. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne har den fornødne viden om, hvordan man arbejder sikkert med nanomaterialer, vurderer Ulla Vogel, der er professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og leder af Dansk Center for Nanosikkerhed.

- Det er efterhånden veldokumenteret, at nogle typer af nanomaterialer i dyreforsøg udløser biologiske reaktioner, som øger risikoen for udvikling af kræft og hjertekarsygdomme. Så det er vigtigt at forebygge udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet, forklarer Ulla Vogel.

Interviewundersøgelse om nanomaterialer

1.217 virksomheder fra 13 brancher i industrien samt branchen Forskning og udvikling deltog i interviewundersøgelsen, som Teknologisk Institut har gennemført som en del af Dansk Center for Nanosikkerhed på NFA.

Virksomhederne blev spurgt om deres brug af nanomaterialer, deres viden om værnemidler, og om de brugte værnemidler. 105 af virksomhederne oplyste, at de forsker, udvikler, producerer eller anvender nanomaterialer, mens 150 virksomheder oplyste, at de muligvis anvender nanomaterialer.

- Det svarer til, at cirka hver 5. virksomhed i de adspurgte brancher arbejder med eller muligvis arbejder med nanomaterialer, siger Eva-Carina Nørskov, faglig leder på Teknologisk Institut og leder af undersøgelsen.

Fremstillede og procesgenerede nanomaterialer

Man skelner grundlæggende mellem to former for nanomaterialer:

  • teknisk fremstillede nanomaterialer, som bliver produceret for deres egenskaber
  • procesgenerede nanomaterialer, der opstår under en arbejdsproces, hvor man fx sliber på en overflade eller udsætter et materiale for meget høje temperaturer. 

Derfor spurgte Teknologisk Institut de 255 virksomheder, der arbejder med eller muligvis arbejder med nanomaterialer, hvilke former for nanomaterialer, der kan forekomme på virksomheden. Resultaterne viser, at 

  • 178 af virksomhederne (70 procent) har svaret ja til mindst 1 af de spørgsmål, der omhandlede anvendelse af teknisk fremstillede nanomaterialer
  • 199 af virksomhederne (78 procent) har svaret ja til mindst 1 af de spørgsmål, der omhandlede udsættelse for procesgenererede nanomaterialer.

- Det ser altså ud til, at der både findes teknisk fremstillede nanomaterialer og procesgenererede nanomaterialer på virksomhederne i de 14 brancher, som denne undersøgelse omfatter. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne er klædt på til at sikre arbejdsmiljøet, siger Ulla Vogel.

Medarbejdere kan være udsat

Virksomhederne svarede også på spørgsmål om, hvor mange af deres ansatte, der efter deres vurdering var udsat for nanomaterialer i deres daglige arbejde. Ud fra svarene vurderer Teknologisk Institut, at 9.000 medarbejdere på virksomhederne dagligt er eller kan være udsat for nanomaterialer.

- Tager vi de virksomheder med, som oplyser, at de muligvis anvender nanomaterialer, drejer det sig om op mod 15.500 medarbejdere, forklarer Eva-Carina Nørskov. 

Kender ikke Arbejdstilsynets vejledning

Kun 16 procent af de virksomheder, som anvender eller måske anvender nanomaterialer, kender Arbejdstilsynets ’Vejledning 9.3.1. Arbejde med nanomaterialer’, og kun 11 procent svarer, at de anvender vejledningen, når de udarbejder en kemisk arbejdspladsvurdering (APV). 

Vejledningen indeholder en række anbefalinger til, hvordan virksomhederne kan sikre en sikker håndtering af nanomaterialer, der kan udgøre en risiko for medarbejdernes sikkerhed og sundhed, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger virksomhederne bør tage.

- Det meget begrænsede kendskab til Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med nanomaterialer betyder, at mange virksomheder går glip af de anbefalinger, som man ved virker i forhold til at arbejde sikkert med nanomaterialer, forklarer Ulla Vogel.

For mange glemmer APV’en

Resultaterne fra undersøgelsen viser også, at knap en tredjedel af virksomhederne ikke gennemfører den lovpligtige kemiske APV. APV’en udgør et vigtigt grundlag for, at virksomhederne kan planlægge og tilrettelægge arbejdet, så de ansatte kan udføre arbejdet uden risiko for deres sikkerhed og sundhed. 

Fokus på at få viden ud til virksomhederne

Arbejdsmiljørådet kom i 2015 med 23 anbefalinger til sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser. Undersøgelsen her bidrager med opdateret viden til to af de spørgsmål, som anbefalingerne udspringer fra:

Hvilke udfordringer har virksomhederne med sikker håndtering af nanomaterialer i arbejdsmiljøet?

Er der behov for at få opdateret den eksisterende information til virksomhederne om nanomaterialer og arbejdsmiljø?

 

Faktaark målrettet virksomheder og leverandører

En anden anbefaling fra Arbejdsmiljørådet drejer sig om at informere virksomheder og leverandører bedre om sikker håndtering af nanomaterialer. Her har Arbejdsmiljørådet netop offentliggjort to faktaark målrettet virksomheder og leverandører med information om, hvad de skal og bør i forhold til at undersøge, om de anvender nanomaterialer og sikre et sikkert arbejdsmiljø på de danske virksomheder. Download faktaarkene fra Arbejdsmiljørådets hjemmeside.

 

Læs rapporten

Virksomheders udfordringer og informationsbehov i forbindelse med håndtering af nanomaterialer – Survey om danske virksomheders vidensniveau og informationsbehov i forhold til håndtering af nanomaterialer - Teknologisk Institut, april 2017. 47 sider.

Yderligere oplysninger

Professor Ulla Vogel, leder af Dansk Center for Nanosikkerhed på NFA og faglig leder Eva-Carina Nørskov, Teknologisk Institut, ecn@teknologisk.dk