Ph.d.-forsvar om prækonceptionelle, prænatale og tidlige postnatale eksponeringer samt risiko for børneastma

Oprettet den 22. apr 2020 - Foto: Getty Images

Hvordan kan påvirkninger før undfangelse og fødsel eller tidligt i livet have indflydelse på risikoen for astma hos børn? Det har Kathrine Pape Madsen undersøgt i sin ph.d.-afhandling, som hun forsvarer d. 15. maj 2020 kl. 13.00. Forsvaret foregår online via Zoom.

Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn verden over, men trods omfattende forskning om emnet er årsagerne til børneastma stadig dårligt belyst. Men det er kendt, at prænatale samt tidlige postnatale stadier i livet er perioder, som er sårbare i forhold til risikoen for udvikling af sygdom senere i livet. 

Nyere studier peger på, at de eksponeringer en kvinde er udsat for, selv før undfangelsen af et barn kan have betydning for barnets sundhed og sygdom senere i livet. Astma er sjældent livstruende i højindkomstlande, men svær børneastma er en stærk risikofaktor for at udvikle kronisk obstruktiv lungesygdom senere i livet, som er en af de førende dødsårsager verden over.

Ph.d. projektets formål 

Kathrine Pape Madsens ph.d.-projekt bidrager med ny viden om, hvordan eksponeringer før undfangelse, prænatalt samt tidligt postnatalt, kan påvirke risikoen for udvikling af astma hos børn. 

Samlet set tyder resultaterne ikke på, at eksponeringer før undfangelse eller under graviditeten har stor betydning for udvikling af astma i barndommen, hverken for drenge eller piger. Kvinders oplevelse af kontrol på arbejdet under graviditeten var dog forbundet med børns astma, men resultaterne er inkonsistente. Negative begivenheder, fx forældres død eller sygdom i de første livsår var også relateret til øget risiko for børneastma. 

Ph.d.-afhandlingen er baseret på fire kohortestudier samt et valideringsstudie. Der indgår således data fra dels den danske mor-barn kohorte ”Bedre Sundhed i Generationer” (BSIG), dels fra de internationale kohorter: ”The Respiratory Health in Northern Europe, Spain and Australia (RHINESSA) generation study”, ”the Melbourne Atopy Cohort Study (MACS)”, ”the Tasmanian Longitudinal Health Study (TAHS)” samt fra landsdækkende registre i Danmark.

Ph.d.-projektet er gennemført af post.doc. Kathrine Pape Madsen (NFA) ved Aarhus Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Tid og sted for ph.d.-forsvaret

  • Tid: 15. maj 2020 kl. 13.00
  • Sted: Grundet COVID-19 vil forsvaret blive gennemført som et webforsvar via Zoom. 
    Forsvaret af ph.d.-projektet er offentligt tilgængeligt og man kan få adgang til at deltage her

Hovedvejleder

  • Professor Vivi Schlünssen, PhD, MD, NFA og Aarhus Universitet

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Bodil Hammer Bech, PhD (chairperson og moderator af forsvaret) Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi, Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark
  • Professor Marike Boezen, PhD Department of Epidemiology, University of Groningen, Groningen, the Netherlands
  • Professor Naja Hulvej Rod, PhD Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Epidemiologi, Københavns Universitet, København, Danmark

Finansiering

Ph.d.-projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og ”The Graduate School of Health” ved Aarhus Universitet

Yderligere oplysninger