1001 nat topbillede

Søges: 1001 deltagere til forskningsprojekt om skiftearbejde og nattevagter

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 31. maj 2023

Forskningsprojekt fra NFA skal undersøge, hvilke konsekvenser skiftearbejde og nattevagter kan få for medarbejderes helbred.

Find os her:

Listen opdateres løbende. Hold dig opdateret her om hvornår vi kommer til et hospital nær dig: Projekt 1001 nat

Er du kvinde og ansat i en region – fx som sygeplejerske, læge, jordemoder eller social- og sundhedsassistent? Og vil du bidrage til forskning om, hvordan tilrettelæggelsen af vagterne kan påvirke helbredet?

Så har du nu muligheden for at deltage i et forskningsprojekt, hvor forskere kommer rundt i hele landet for at samle data. Projektet er åbent for alle regionsansatte kvinder, uanset om du arbejder om dagen, aftenen eller natten eller har skiftende arbejdstider.

Du kan se her, hvornår vi kommer ud i nærheden af dig, læse mere om hvad det indebærer at være med og tilmelde dig

- Projekt 1001 nat skal være med til at skabe fundamentet for fremtidens forskning i helbredskonsekvenserne af den måde arbejdstiden er tilrettelagt på, siger seniorforsker Kirsten Nabe-Nielsen, der er projektleder for projektet.

Søger 1001 kvindelige regionsansatte medarbejdere

- Der er mange, der arbejder i weekenden og om aftenen og natten, fx på hospitalerne, i ældreplejen, inden for transport og i industrien. Derfor er forskningsprojektet vigtig – ikke kun for den enkelte medarbejder, men for samfundet som helhed, siger seniorforsker Kirsten Nabe-Nielsen.

Derfor håber forskerne, at mange sygeplejersker, læger, jordemødre, social- og sundshedsassistenter og andre regionsansatte har lyst til at være med og bidrage til, at vi kan få viden om, hvordan man bedst tilrettelægger arbejdstiden.

- Vi har sat barren højt – og vi går naturligvis efter at indsamle data fra i alt 1001 regionsansatte kvinder. Og vi er allerede godt i gang over hele landet. Vi har fx været både i Sønderjylland, på Bornholm og på Fyn, og vi skal snart til Midtjylland, Nordjylland og på henholdsvis Amager og Hvidovre hospital, siger videnskabelig assistent Anne Emily Arup, der blandt andet står for at koordinere de mange ture rundt i landet. Bor eller arbejder man i Københavnsområdet kan man også melde sig til at komme forbi Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor der også er dataindsamling henover sommeren.

Grundig undersøgelse

Forskerne fra NFA tager i løbet af 2023 ud på hospitaler i hele landet for at tage en blodprøve og måle højde, vægt, hofte-taljemål og blodtryk på de deltagere, der melder sig til projektet. Efter målingerne får deltagerne en søvnmåler og en søvndagbog med hjem i 14 dage. Nogle deltagere bærer også målere som fx kan registrere fysisk aktivitet, hudtemperatur og lys i 7 dage. Derudover skal deltagerne blot gå på arbejde, sove, spise, motionere og så videre, som de plejer.

- Det er nogle grundige målinger, vi foretager. Derfor er det også nogle engagerede deltagere, vi kommer i kontakt med, og vi oplever meget stor imødekommenhed, når vi er ude på dataindsamling, siger Mette Sallerup, der er videnskabelig assistent på NFA, og som har stort kendskab til det måleudstyr, der anvendes i projektet.

Bidrag til anbefalinger om, hvordan arbejdstiden tilrettelægges bedst

Tidligere forskning har vist, at skiftearbejde kan give akutte gener som dårlig søvn, nedsat kognitiv funktion og mave- eller tarmgener. Samtidig er der øget risiko for mere langsigtede konsekvenser for helbredet som hjertekarsygdom, kræft og type 2-diabetes.

- Det er en vigtig pointe med forskningsprojektet, 1001 nat, at vi bidrager med viden om, hvordan man bedst kan tilrettelægge arbejdstiden, så man minimerer eventuelle helbredsmæssige risici, siger seniorforsker, Kirsten Nabe-Nielsen.

Hvem kan være med:

Vi søger kvindelige regionsansatte med både fast dag, aften, nat eller blandede vagter. Du skal være over 18 år, og du må ikke være gravid eller planlægge at blive gravid. Du skal være ansat til minimum 28 timer om ugen.

Hvad skal du lave som deltager?

På undersøgelsesdagen vil du få mundtlig og skriftlig information om projektet og hvis du ønsker at deltage, underskriver du en samtykkeerklæring Derudover vil du få taget en blodprøve, og få målt din højde, vægt, dit hofte-taljemål og blodtryk og få tilsendt et baggrundsspørgeskema. Det tager ca. 30 minutter.

I de efterfølgende 14 dage skal du bære en søvnmåler og udfylde en søvndagbog. Derudover skal du bære udvalgte målere, som fx kan registrere din fysiske aktivitet, hudtemperatur, lys og glukose. Enkelte vil blive bedt om at indsamle spytprøver.

Yderligere oplysninger


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00