Bestyrelse

Bestyrelsen fastsætter de generelle retningslinjer for NFA's organisation, langsigtede opgaver, drift og udvikling.

NFA’s bestyrelse varetager den overordnede ledelse af NFA i henhold til ’Vedtægt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’.

Bestyrelsen

  • udarbejder 4-årige strategier, som årligt revideres
  • følger op på NFA's indsats ved blandt andet at udarbejde en årsberetning og en årsrapport.

 Derudover er bestyrelsen forum for principielle og strategiske diskussioner, fx om prioriteringen af NFA’s forskning, formidling og samarbejde med NFA’s primære interessenter.

Bestyrelsesformand

Februar 2019 udpegede regeringen Stina Vrang Elias til formand for NFA's bestyrelse.

Stina Vrang Elias er administrerende direktør i Tænketanken DEA, der arbejder for at bidrage til udviklingen af et uddannelses-, forsknings- og innovationssystem, der kan styrke offentlige organisationer og private virksomheders adgang til viden og arbejdskraft.

Derudover bestrider Stina posten som formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), er medlem af regeringens Disruptionråd og har været formand for regeringens ekspertgruppe vedr. Voksen-, Efter- og Videreuddannelse.

Stina er 52 år og uddannet cand.scient.adm. fra RUC.

Bestyrelsens sammensætning


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00