Direktion

NFA’s direktion varetager den daglige ledelse af forskningscentret.

NFA's direktion

 

Direktør Steffen Bohni

 

Resultatløn til direktøren for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året - herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntningen udgør 95.000 kroner.

 

Vicedirektør Rikke Thoning

 

Forkontor

Kontakt chefsekretær Ingrid B. Lauritsen