Mission, vision og langsigtede effekter for samfundet

NFA’s viden om arbejdsmiljø skal bidrage positivt til arbejdsmiljøet og udviklingen af det danske samfund.

Mission

NFA forsker, formidler og uddanner for at bidrage til et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark.

Vision

NFA skaber viden, som inspirerer og anvendes af arbejdspladser, myndigheder og andre aktører i deres indsats for at udvikle et godt arbejdsmiljø.

Langsigtede effekter for samfundet

NFA har følgende mål for den langsigtede effekt af sit arbejde:

  • NFA’s forskningsbaserede viden og overvågning af arbejdsmiljøet bidrager til at opfylde målene i de nationale strategier for arbejdsmiljøet.
  • NFA’s forskning, hjemtagning af viden og overvågning af arbejdsmiljøet bidrager i væsentlig grad til at skabe videngrundlaget for arbejdsmiljøindsatsen og reguleringen af arbejdsmiljøet i Danmark.
  • NFA bidrager til at identificere, udforske, forebygge og håndtere fremtidens udfordringer i arbejdsmiljøet og nye potentielle risici i Danmark og lande, som Danmark samarbejder med.

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00