Strategi og resultatkrav

NFA arbejder ud fra en rullende 4-årig strategi, som årligt justeres. NFA's resultatkrav fremgår af den gældende strategi.

Læs tidligere strategier for NFA

Resultatløn til direktøren for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året - herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntningen for 2021 udgør 85.000 kroner.


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00