Strategi og resultatkrav

NFA arbejder ud fra en rullende 4-årig strategi, som årligt justeres. NFA's resultatkrav fremgår af den gældende strategi.

Læs tidligere strategier for NFA

Resultatløn til direktøren for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året - herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Direktøren tiltrådte 1. oktober 2019. Derfor dækker udmøntningen perioden fra 1. oktober til 31. december 2019. Udmøntningen udgør 25.000 kroner.