NFA’s principper for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning

NFA har fastlagt overordnede principper for sit forskningsbaserede samarbejde med og rådgivning til eksterne parter.

Danske universiteter har i 2021 udarbejdet et dokument, ’Principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning’. Disse principper og anbefalinger beskriver god praksis i universiteternes forskningsbaserede samarbejde med og rådgivning til eksterne parter, som fx ministerier, styrelser, private virksomheder, interesseorganisationer, fonde mv.

NFA har tilsluttet sig universiteternes principper og anbefalinger med et mindre antal tilpasninger, som fremgår af notatet ’NFA’s principper for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning’.

Tilpasningerne sker som følge af forskelle i lovgrundlaget i sektorforskningsloven hhv. universitetsloven samt NFA’s organisatoriske placering som en del af Beskæftigelsesministeriet.

Notatet udgør sammen med universiteternes principper og anbefalinger NFA’s retningslinjer på området.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00