Uddannelse

En af NFA’s kerneopgaver er blandt andet at medvirke til uddannelsen af fremtidens arbejdsmiljøforskere og andre arbejdsmiljøprofessionelle inden for NFA’s forskningsfaglige kerneområder. Det sker i tæt samarbejde med de danske universiteter og andre væsentlige aktører.

Som sektorforskningsinstitution er NFA forpligtet til at deltage i uddannelsen af studerende og forskere inden for sine forskningsfaglige kerneområder.

Formålet med dette er at sikre, at arbejdsmiljøsystemet nu og i fremtiden kan rekruttere medarbejdere med specialviden inden for arbejdsmiljø, og at det på længere sigt kan bidrage til at opfylde de nationale målsætninger for arbejdsmiljøet.

NFA bidrager på flere måder til dette

Forskere fra NFA

  • vejleder bachelor-, speciale- og ph.d.-studerende
  • underviser på uddannelsen af speciallæger i arbejdsmedicin
  • forelæser for studerende på universiteterne
  • kvalificerer sig til at blive adjungeret til et universitet
  • er censorer og bedømmere ved en række uddannelsesinstitutioner.

Derudover

  • sikrer NFA, at forskere og post. docs. får succesfulde forskerforløb, der munder ud i positive seniorforskerbedømmelser
  • er NFA med i et internationalt udvekslingsprogram for forskere, hvilket sikrer en vedvarende kompetenceudvikling af egne forskere og tilknytter internationale gæsteprofessorer til NFA
  • bidrager NFA til efteruddannelse af rådgivere og andre arbejdsmiljøprofessionelle
  • stiller NFA laboratorier og data til rådighed for bachelor- og specialestuderende.

NFA har også gæsteforskere fra udlandet tilknyttet, og NFA’s egne forskere henter kompetencer hjem fra udlandsophold.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00