Få inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø i regionerne

Regionale arbejdspladser kan nu få gratis ekspertrådgivning og inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Som et led i dette tilbydes regionale arbejdspladser et forløb sammen med et inspirations- og dialogteam bestående af en forsker og en facilitator fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne i 2018 enige om at videreføre indsatsen for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Frem til marts 2021 kan alle regionale arbejdspladser derfor få ekspertrådgivning og inspiration til at styrke det psykiske arbejdsmiljø i tæt relation til løsningen af kerneopgaven inden for temaerne:

  • organisatoriske forandringer
  • faglige forandringer
  • vold og trusler
  • samarbejde, arbejdspladskultur og mobning.

Læs også:

Sådan foregår NFA’s inspiration - og dialogforløb

Tilbuddets fire temaer

Godt at vide om forløbet – spørgsmål og svar

Kontakt og bestilling.

Der tilbydes både rådgivning som led i en mere konkret opgave samt rådgivning i forhold til en mere strategisk indsats.

Ekspertrådgivning og inspiration kan fås tre steder fra: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NIRAS-Joblife og Roskilde Universitet.

NFA tilbyder målrettede vidensbaserede forløb koblet til hverdagen i organisationen og løsningen af kerneopgaven. Vi designer indsatsen sammen med den pågældende arbejdsplads.  Målet er, at arbejdspladsen kan arbejde videre med at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø – også efter at vi er væk igen.  Derfor er det vigtigt, at de forløb, vi indgår i, er koblet til øvrige aktiviteter og opgaver fra deltagernes daglige arbejde, og til den eksisterende MED og arbejdsmiljøstruktur. Dette vil bidrage til at styrke kompetencerne blandt linjeledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter også i forhold til andre arbejdsmiljøforhold i fremtiden.

Det psykiske arbejdsmiljø er et kerneområde på NFA, og forskningscenteret har mange års erfaring med at formidle forskning til offentlige arbejdspladser.

Hvad siger tidligere deltagere?

Forløbet har allerede kørt siden 2016 og har fået god feedback fra de deltagende arbejdspladser. Her kan du læse nogle af citaterne fra deltagende arbejdspladser i den foregående periode:

  1. 'Det er en stor styrke, at I er upartiske og tager både leder- og medarbejderperspektiv på temaerne. I kommer ikke som nogens repræsentanter'.
  2. 'Det er godt at tilbuddet retter sig mod de arbejdsmiljø- og samarbejdsstrukturer, vi har på arbejdspladsen i forvejen'.