Godt at vide om forløbet – spørgsmål og svar

Før man får besøg af NFA’s forsker- og formidlingsteam, er der en række ting, som er gode at vide.

 

Hvordan får man kontakt til NFA?

Udfyld formularen til bestilling af inspiration og dialog, så vi får de basale oplysninger om jeres arbejdsplads. Derefter vil I blive kontaktet inden for en uge. I er velkomne til at ringe til en af kontaktpersonerne, hvis I har spørgsmål.

 

Skal man lave en kontrakt?

I begyndelsen af forløbet udarbejdes der en kontrakt, som både NFA og repræsentanter fra arbejdspladsens leder- og medarbejderside skal skrive under på. Til sidst i forløbet skal repræsentanterne fra arbejdspladsen skrive under på, at de har modtaget forløbet.

 

Hvad forpligter kontrakten arbejdspladsen til?

Arbejdspladsen forpligter sig til at udarbejde to evalueringer. Den første evaluering skal finde sted umiddelbart efter seminaret. Til denne evaluering modtager en repræsentant fra arbejdspladsen et evalueringsskema fra NFA, som repræsentanten skal printe ud og give til deltagerne. 3-6 måneder efter seminaret gennemføres en mindre effektevaluering, der både kan omfatte et spørgeskema og et interview med arrangørgruppen/trioen. Derudover forpligter arbejdspladsen sig til at arbejde med implementering og fastholdelse af indsatsens resultater.

 

Koster det penge?

Forløbet er betalt af overenskomstmidler. Det eneste, det koster arbejdspladsen, er deltagernes arbejdstid samt eventuelle omkostninger ved forplejning og mødelokaler.

 

Hvad hvis enten ledelsen/medarbejderne ikke har lyst til at deltage i et forløb?

Det er vigtigt, at både ledelse og medarbejdere er enige om at være en del af forløbet. Inspirations- og dialogteamet fra NFA kommer kun, hvis begge parter ønsker det.

 

Har NFA tavshedspligt?

NFA har tavshedspligt om arbejdspladsens forhold og alle aktiviteter i forbindelse med forløbet.

 

Kan kontrakten opsiges?

Arbejdspladsen og NFA kan opsige kontrakten med en måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt. Hvis arbejdspladsen opsiger kontrakten indenfor en måned før afholdelsen, bliver beløbet trukket fra den generelle pulje pga. den forberedelsestid, som forskere og facilitatorer bruger på forløbet. Det betyder, at der bliver færre fremtidige besøg til jeres og andres regionale arbejdspladser.