Anbefaling A.1: Politik om rummelighed

Det anbefales, at arbejdspladsen udarbejder en politik om rummelighed som supplement til en politik, som adresserer trivsel, stressforebyggelse, sundhedsfremme eller lignende.

Arbejdspladsen fylder meget i mange menneskers liv og er derfor en vigtig arena, hvor man kan tage hånd om og forebygge psykisk mistrivsel – uanset om den psykiske mistrivsel skyldes arbejdet i form af fx stress eller private årsager.

Signalér arbejdspladsens værdier

Ledelsen kan i samarbejde med medarbejdere på arbejdspladsen have glæde af at udarbejde en politik, som beskriver, hvordan arbejdspladsen skal håndtere psykisk mistrivsel, stress og sygefravær.

En politik om håndtering af psykisk mistrivsel sender et vigtigt signal om arbejdspladsens værdier, dvs. at arbejdspladsen viser, at den forpligter sig til at sikre alle medarbejderes psykiske trivsel, og at arbejdspladsen vil reagere så hensigtsmæssigt som muligt, hvis der opstår psykisk mistrivsel. 

Med rummelighed forstås her, at arbejdspladsen gør en særlig indsats for at sikre, at alle medarbejdere med et psykisk eller fysisk helbredsproblem kan være på arbejdspladsen, og at de kan bevare tilknytningen til arbejdspladsen, hvis de skulle få helbredsproblemer.

En politik om rummelighed i forbindelse med håndtering af psykisk mistrivsel sender et vigtigt signal til medarbejderne om arbejdspladsens værdier.

Sådan bidrager man til at opfylde anbefalingen

En del arbejdspladser har allerede politikker for håndtering af stress, mobning, konflikthåndtering og/eller sygefravær. Sådanne politikker bør suppleres med en politik om rummelighed. Dermed sender arbejdspladsen et stærkt personalepolitisk signal til omverdenen.

En politik om rummelighed kan være en selvstændig politik, eller den kan indarbejdes i andre politikker. Der er forskellige måder at arbejde med en politik om rummelighed på, afhængigt af arbejdspladsernes størrelse og ressourcer.

Store virksomheder

  •  Den øverste ledelse tager et ansvar for, at der udarbejdes en politik om rummelighed.
  • Den øverste ledelse involverer medarbejderrepræsentanter som fx arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og andre aktører i udarbejdelsen af politikken for at skabe opbakning.
  • Den daglige ledelse gør det tydeligt, hvordan politikken skal komme til udtryk i arbejdspladsens procedurer, fx hvordan man tager hånd om medarbejdere, som i en periode har svært ved at klare arbejdsopgaverne på grund af helbredsproblemer, og hvordan man tager hånd om medarbejdere med sygefravær.

Små og mellemstore virksomheder

  • Ledelse og medarbejdere drøfter rummelighed i forhold til den rent praktiske håndtering af mistrivsel og stress på arbejdspladsen, fx ved et eller flere personalemøder.
  • Arbejdspladsen beslutter, om de vil tilslutte sig de pejlemærker om rummelighed, som Job&Sind-projektet har formuleret.  Herved kan selv mindre arbejdspladser signalere, at medarbejdernes helbred og trivsel tages alvorligt.  Se pejlemærkerne her (pdf)

Flere anbefalinger fra tema A: Sådan kan man skabe en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen:

Dette er en af i alt 16 anbefalinger fordelt på 4 temaer. Se flere anbefalinger nedenunder

Anbefaling A.1: 
Det anbefales, at arbejdspladsen udarbejder en politik om rummelighed som supplement til en politik, som adresserer trivsel, stressforebyggelse, sundhedsfremme eller lignende.

Anbefaling A.2:
Det anbefales at fremme en åben og rummelig kultur, hvor alle er opmærksomme på hinandens trivsel, og hvor diskrimination og stigmatisering ikke accepteres

Anbefaling A.3:
Det anbefales, at arbejdspladsen tilbyder støtte til medarbejdere, der oplever psykisk mistrivsel

Anbefaling A.4:
Det anbefales, at arbejdspladsen sørger for, at ledere og medarbejdere ved, hvor de kan finde information og yderligere viden om psykisk mistrivsel

Anbefaling A.5:
Det anbefales, at arbejdspladsen sørger for, at medarbejderne ved, hvem de kan tale med på arbejdspladsen, hvis de oplever psykisk mistrivsel

Temaer

Tema A: Sådan skaber man en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen
Tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen
Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel
Tema D: Sådan kan lederen kan tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel

Gå til Job&Sind forsiden