Anbefaling A.2: At fremme en åben kultur

Det anbefales at fremme en åben og rummelig kultur, hvor alle er opmærksomme på hinandens trivsel, og hvor diskrimination og stigmatisering ikke accepteres.

Medarbejdere, der overvejer, om de skal informere deres leder eller kolleger om psykisk mistrivsel, fx stress, angst eller depression, beslutter nogle gange ikke at fortælle, hvordan de har det.  Det kan der være forskellige årsager til, men det kan bl.a. skyldes frygten for at blive stigmatiseret og diskrimineret på arbejdspladsen.

En åben og rummelig kultur på arbejdspladsen betyder, at medarbejdere i psykisk mistrivsel i mindre grad skal være bekymrede for at fortælle ledere, kolleger, arbejdsmiljø- og/eller tillidsrepræsentanter om deres udfordringer.

Åben kultur kan fremme trivsel

Gennem en rummelig og åben kultur kan arbejdspladsen bidrage positivt til at nedsætte frygten og risikoen for stigmatisering og diskrimination og derigennem måske undgå en forværring af medarbejderens tilstand.

En arbejdspladskultur er ikke noget, der kan ændres fra den ene dag til den anden, men gennem forskellige initiativer kan arbejdspladsen arbejde hen imod at skabe den ønskede åbne og rummelige kultur.

Arbejdspladskultur kan være et abstrakt begreb at arbejde med, men det kan gøres konkret ved at indarbejde forskellige initiativer i den daglige praksis på arbejdspladsen.

Sådan kan man følge anbefalingen

Udarbejd værdier om rummelighed og åbenhed

  • Medarbejdere og ledere diskuterer og formulerer i fællesskab gode eksempler på rummelighed og åbenhed, så alle får en fælles forståelse af og ejerskab til værdierne.
  • Værdierne om rummelighed og åbenhed bør formuleres så præcise og konkrete som mulig (Job&Sind har formuleret 4 pejlemærker (pdf), som arbejdspladsen kan følge).

Begræns stigmatisering ved at udbrede viden og lyt til personlige beretninger

  •  Stigmatisering kan mindskes ved, at ledere og medarbejdere får viden om og indsigt i, hvad psykisk mistrivsel er, og hvordan psykisk mistrivsel kan komme til udtryk.
  • Viden og indsigt kan opnås ved fx at invitere fagpersoner til at holde oplæg eller forestå undervisning, eller ved at høre personlige beretninger fra mennesker, der selv har oplevet psykisk mistrivsel.

Undersøg daglig praksis på arbejdspladsen

Medarbejdere og ledere kan undersøge og diskutere, om den daglige praksis på arbejdspladsen afspejler en rummelig og åben kultur, og hvis den ikke gør, beslutte at ændre praksis. Undersøgelse og diskussion kan foregå ved at svare på følgende 2 spørgsmål og derefter diskutere, hvad svarene viser:

  • Hvordan bliver man behandlet her hos os, hvis man fortæller, at man er stresset, deprimeret eller angst?
  • Er der risiko for at blive forskelsbehandlet her hos os, hvis man fortæller om sin psykiske mistrivsel?

Vær opmærksom på, hvordan man taler om psykisk mistrivsel

Opmærksomheden kan skabes ved at svare på og diskutere disse spørgsmål:

  • Taler vi om psykisk mistrivsel i en negativ tone?
  • Bliver psykisk mistrivsel behandlet som et tabu?

Målet bør være at udbrede en forståelse af, at psykisk mistrivsel ofte går over igen, og at arbejdspladsen kan spille en rolle i at erstatte psykisk mistrivsel med trivsel.

Find inspiration i netværket

Det kan være en idé for ledere og medarbejdere at bruge forskellige netværk, som fx. erhvervsnetværk, andre arbejdsmiljøprofessionelle eller faglige ressourcepersoner fra organisationer indenfor psykisk sundhed, når der skal findes inspiration.

Undersøg, hvad man har gjort på andre arbejdspladser for at fremme en åben og rummelig kultur

Flere anbefalinger fra tema A: Sådan kan man skabe en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen:

Dette er en af i alt 16 anbefalinger fordelt på 4 temaer. Se flere anbefalinger nedenunder

Anbefaling A.1: 
Det anbefales, at arbejdspladsen udarbejder en politik om rummelighed som supplement til en politik, som adresserer trivsel, stressforebyggelse, sundhedsfremme eller lignende.

Anbefaling A.2:
Det anbefales at fremme en åben og rummelig kultur, hvor alle er opmærksomme på hinandens trivsel, og hvor diskrimination og stigmatisering ikke accepteres

Anbefaling A.3:
Det anbefales, at arbejdspladsen tilbyder støtte til medarbejdere, der oplever psykisk mistrivsel

Anbefaling A.4:
Det anbefales, at arbejdspladsen sørger for, at ledere og medarbejdere ved, hvor de kan finde information og yderligere viden om psykisk mistrivsel

Anbefaling A.5:
Det anbefales, at arbejdspladsen sørger for, at medarbejderne ved, hvem de kan tale med på arbejdspladsen, hvis de oplever psykisk mistrivsel

Temaer

Tema A: Sådan skaber man en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen
Tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen
Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel
Tema D: Sådan kan lederen kan tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel

Gå til Job&Sind forsiden