Anbefaling A.4: Find information og viden

Det anbefales, at arbejdspladsen sørger for, at ledere og medarbejdere ved, hvor de kan finde information og yderligere viden om psykisk mistrivsel.

Det er vigtigt, at topledelsen sørger for, at ledere og andre ressourcepersoner har hurtig adgang til viden om psykisk mistrivsel. Det hører med til arbejdspladsens forebyggende arbejde. 

På mange arbejdspladser er det normen, at ledere og ressourcepersoner, fx arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter eller kolleganetværkspersoner, tager efteruddannelse og kurser i temaer som trivsel og arbejdsmiljø – på andre er det ikke. Her kan det være en hjælp med en tydelig henvisning til, hvor man kan skaffe sig viden om psykisk mistrivsel, når det bliver relevant. 

Hvad skal man være opmærksom på?

Da stress og mistrivsel i arbejdslivet er noget, som har fået stadig større offentlig opmærksomhed, er information om det let tilgængeligt. Arbejdspladsen bør dog overveje valget af information og hvilke kilder, der står bag informationen. 

Man bør vælge kilder, der er neutrale og uvildige, dvs. uden egeninteresse i at fremhæve bestemte informationer, eller kilder, hvor de forskellige interesser er afbalanceret.

Generel information eller branchespecifik?

Arbejdspladsen kan vælge at henvise til relevant materiale rettet specifikt til sin branche, funktion eller profession. Derudover findes der både generel og specifik information om psykisk mistrivsel og psykiske lidelser, fx på de regionale Psykinfo-sider, hos Psykiatrifonden, ved de arbejdsmedicinske klinikker og på hjemmesiden Mentalsundhed.dk, der henvender sig særligt til arbejdspladser. 

Endelig har Job&Sind ligeledes udarbejdet en kort informationspjece (pdf) til arbejdspladser, som kan downloades.

Her kan du finde viden, råd og vejledning:

Psykinfo

På de regionale psykinfo-sites findes informationspjecer om en lang række psykiske helbredsproblemer, herunder angst og depression med beskrivelser af symptomer og mulige behandlingsformer. 

Sådan finder du siderne: Den regionale psykinfo for fx region Syddanmark findes ved at søge efter "psykinfo region syddanmark".

Psykiatrifonden

Psykiatrifonden formidler viden og fakta om psykiske lidelser og psykisk sundhed. Her findes  informationer om det gode arbejdsliv, trivsel og stress, gode råd til at håndtere psykisk sygdom og sårbarhed på arbejdspladsen. Fonden er en privat sygdomsbekæmpende, humænitær organisation, som også driver forretning med salg af div. varer og tjenesteydelser.

Se mere på Psykiatrifonden's hjemmeside

Mentalsundhed.dk

Mentalsundhed.dk indeholder gode råd til, hvordan ledere, ressourcepersoner og kollegaer kan støtte medarbejdere med mentale helbredsproblemer, både i forhold til forebyggelse, fastholdelse og tilbagevenden til arbejdet. 

Siden er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, arbejdsmarkedets parter, kommuner, regioner samt organisationer, institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med mental sundhed, afstigmatisering og inklusion på arbejdspladsen.  Siden viser videre til en stor samling af værktøjer, der står gratis til rådighed for arbejdspladser. 

Se mere på www.mentalsundhed.dk

De arbejdsmedicinske klinikker 

Arbejdsmedicinsk Klinik Herning har pjecer om arbejdsrelaterede lidelser både til medarbejdere og ledere.  

Sådan finder du dem: De arbejdsmedicinske klinikker hører under regionerne. Søg fx på "arbejdsmedicinsk klinik region midtjylland" for at finde websiden for Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. 

Arbejdsmiljø i Danmark

Vidensportal , der samler Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet. Dækker mange emner inden for arbejdsmiljø, herunder stress , mental sundhed og fastholdelse. Indholdet er formidlet til arbejdspladser og omfatter både viden, case-historier, råd, regler og vejledninger.

Se mere på at.dk

Flere anbefalinger fra tema A: Sådan kan man skabe en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen:

Dette er en af i alt 16 anbefalinger fordelt på 4 temaer. Se flere anbefalinger nedenunder

Anbefaling A.1: 
Det anbefales, at arbejdspladsen udarbejder en politik om rummelighed som supplement til en politik, som adresserer trivsel, stressforebyggelse, sundhedsfremme eller lignende.

Anbefaling A.2:
Det anbefales at fremme en åben og rummelig kultur, hvor alle er opmærksomme på hinandens trivsel, og hvor diskrimination og stigmatisering ikke accepteres

Anbefaling A.3:
Det anbefales, at arbejdspladsen tilbyder støtte til medarbejdere, der oplever psykisk mistrivsel

Anbefaling A.4:
Det anbefales, at arbejdspladsen sørger for, at ledere og medarbejdere ved, hvor de kan finde information og yderligere viden om psykisk mistrivsel

Anbefaling A.5:
Det anbefales, at arbejdspladsen sørger for, at medarbejderne ved, hvem de kan tale med på arbejdspladsen, hvis de oplever psykisk mistrivsel

Temaer

Tema A: Sådan skaber man en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen
Tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen
Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel
Tema D: Sådan kan lederen kan tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel

Gå til Job&Sind forsiden