Anbefaling B.1: Lederens rolle

Det anbefales, at arbejdspladsen sørger for, at lederne kender deres rolle i forhold til medarbejdere, som oplever psykisk mistrivsel eller sygemeldes.

Lederne spiller en central rolle i at tage hånd om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen. De har et ansvar for at skabe rammerne for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, jf. arbejdsmiljøloven. 

Det er en del af ledernes ansvar, at de skal bidrage til at forebygge og reducere arbejdsrelateret stress. Derfor er det vigtigt, at den øverste ledelse udtrykker klare forventninger til ledernes rolle i forhold til en medarbejder, der oplever psykisk mistrivsel eller bliver sygemeldt pga. psykiske trivselsproblemer.

Hvad er lederens ansvar?

Især ledere med personaleansvar skal bl.a. vide, at det er deres ansvar at:

 • Sætte sig ind i, hvilket ansvar de har ift. arbejdspladsens politikker på området.
 • Undersøge, hvilke aftaler arbejdspladsen har med eksterne psykologer eller andre, som kan yde professionel bistand til medarbejderen.
 • Undersøge hvilke muligheder for arbejdstilpasninger, der er til stede på arbejdspladsen. 
 • Gå i dialog med medarbejderen for at finde ud af, hvad medarbejderen har behov for og hvilke støttende initiativer, der evt. skal sættes i gang.
 • Følge op på, om der sker fremskridt, eller om der skal igangsættes yderligere initiativer.
 • Tage tidlig kontakt til medarbejderen for at følge op på, om sygemeldingen forventes at være kort- eller langvarig samt aftale, hvordan den fortsatte kontakt skal foregå.
 • Afholde den lovpligtige sygefraværssamtale senest 4 uger efter første sygedag.
 • Informere berørte kollegaer til den sygemeldte- eller delvist sygemeldte medarbejder om situationen. Dette skal ske efter aftale med den sygemeldte medarbejder.
 • Sikre fortrolighed om medarbejderens situation.

Hvad kan man forvente af lederen?

 • Lederen skal ikke nødvendigvis vide en masse om psykisk mistrivsel, men skal kunne finde den nødvendige information, så lederen kan støtte medarbejdere med psykisk mistrivsel.
 • Lederen skal bidrage til at nedbryde tabu og diskrimination ved at udvise åbenhed og undgå stereotype opfattelser.
 • Lederen skal ikke diagnosticere medarbejderne eller agere behandler. Derimod bør lederen vide, hvordan man bedst kan støtte en medarbejder, der oplever psykisk mistrivsel, og hvordan man kan hjælpe med at finde den nødvendige hjælp (se også følgende anbefalinger, C.3: Vær åben og hensynsfuld, D.1: Tilpas arbejdet i samarbejde med medarbejderen og D.4: Hav jævnlig kontakt med sygemeldte medarbejdere)

Hvad kan arbejdspladsen gøre?

 • Det kan være en god ide allerede ved ansættelsen af nye ledere at gøre det klart, at arbejdspladsen forventer, at lederen spiller en aktiv rolle i fht. at forebygge mistrivsel. Samtidig bør det jævnligt tages op på ledermøder. 
 • Man kan fastholde opmærksomheden på denne del af ledelsesrollen ved at tage de forskellige udfordringer i rollen op med jævne mellemrum. 
 • Man kan styrke arbejdspladsens og ledernes viden og handlekompetencer ved at inddrage eksterne konsulenter, eksperter eller personer med praksiserfaringer ved udvalgte lejligheder.

I anbefaling B.2 bliver støtte og sparring til ledere yderligere uddybet. 

Flere anbefalinger fra tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen:

Dette er en af i alt 16 anbefalinger fordelt på 4 temaer. Se flere anbefalinger nedenunder

Anbefaling B.1 Det anbefales, at arbejdspladsen sørger for, at lederne kender deres rolle i forhold til medarbejdere, som oplever psykisk mistrivsel eller sygemeldes 

Anbefaling B.2: Det anbefales, at arbejdspladsen stiller støtte og sparringsmuligheder til rådighed for lederne og sikrer, at de har de nødvendige kompetencer til at tage hånd om medarbejdere, der mistrives psykisk på arbejdspladsen.

Temaer

Tema A: Sådan skaber man en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen
Tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen
Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel
Tema D: Sådan kan lederen kan tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel

Gå til Job&Sind forsiden