Anbefaling B.2: Støtte og muligheder for sparring

Det anbefales, at arbejdspladsen stiller støtte og sparringsmuligheder til rådighed for lederne og sikrer, at de har de nødvendige kompetencer til at tage hånd om medarbejdere, der mistrives psykisk på arbejdspladsen.

Som leder kan det være svært at finde ud af, hvad man egentlig skal, kan og bør gøre, når en medarbejder rammes af psykisk mistrivsel. Samtidig oplever ledere ofte, at de befinder sig i et pres mellem krav om produktivitet og effektivitet på den ene side og medarbejdernes krav, behov, ønsker og forventninger på den anden.  

Det er derfor vigtigt, at den øverste ledelse sørger for de nødvendige rammer for denne ledelsesopgave. Rammerne bør bl.a. indeholde mulighed for støtte, sparring og eventuel ekstern hjælp, så lederne er klædt på til at tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel.

Hvad har lederen brug for?

Lederen skal ikke være ekspert i trivselsproblemer for at være klædt på til at reagere på og håndtere psykisk mistrivsel blandt medarbejdere. Konkret bør arbejdspladsen sørge for:

  • at lederen ved, hvem på arbejdspladsen, han/hun kan gå til for at få mere information.
  • at lederen ved, hvem han/hun kan få sparring af og støtte fra til at håndtere den konkrete situation.
  • at lederen ved, hvem i organisationen han/hun har mulighed for at inddrage, så både lederen og medarbejderen kan få den nødvendige hjælp til fx at få aftalt arbejdstilpasninger, fastholdelsesplaner, tilbagevenden til arbejdet-processen (for sygemeldte medarbejdere), osv. Det kan eksempelvis være hjælp fra arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, HR, eksterne arbejdsmiljøkonsulenter eller en arbejdspsykolog, hvis arbejdspladsen har tilknyttet ekstern psykologbistand.   

Mulighed for sparring

Det kan være en god støtte for lederne at have mulighed for at sparre med andre (fx andre ledere, HR, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanter). En anden mulighed kan være ledernetværk, enten internt eller eksternt, hvor lederne har mulighed for at dele erfaringer og udfordringer samt rådgive hinanden. På den måde kan lederne få inspiration til, hvordan de kan tage hånd om medarbejdere, der oplever psykisk mistrivsel, og få sparring på, hvordan de samtidig kan sikre arbejdspladsens fortsatte drift.

Mulighederne for intern sparring kan være begrænsede på en lille arbejdsplads. Her kan det være en god ide at indgå i eksterne erhvervsnetværk, hvor lederen kan få sparring fra ledere fra andre mindre virksomheder. Alternativt kan eksterne konsulenter eller rådgivere inddrages.

Hvordan kan arbejdspladsen støtte lederen?

Ud over at sørge for gode rammer bør den øverste ledelse sikre, at lederne har og kan udvikle de ledelsesmæssige kompetencer, der er nødvendige for at reagere og tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel. Det kan fx være kompetencer til at reagere på mistrivsel ved at gå i dialog med medarbejderen på en åben og hensynsfuld måde også om svære emner (se også anbefaling C.3: Vær åben og hensynsfuld). 

For mange ledere, og måske særligt for nye ledere, kan det være svært at identificere psykisk mistrivsel og vide, hvordan man bedst tager hånd om medarbejderen. Her kan arbejdspladsen støtte lederne gennem læringsmæssige aktiviteter, hvor lederne fx kan lære, hvordan de kan kommunikere på en åben og hensynsfuld måde, og hvor lederen får mere viden om forskellige former for psykisk mistrivsel, symptomer og eventuel behandling. 

Læringsaktiviteterne kan også have fokus på, at lederne får større viden om, hvilke tiltag de kan gøre brug af på arbejdspladsen, fx arbejdstilpasninger eller fleksibilitet i arbejdet, der kan hjælpe medarbejderen med at varetage sit arbejde. Afhængigt af arbejdspladsens ressourcer kan sådanne læringsaktiviteter gennemføres internt på arbejdspladsen (fx af HR-afdelingen) eller varetages af en ekstern konsulent. 

Det er dog en god ide at vurdere, om det er nødvendigt at tilbyde læringsaktiviteter til alle ledere på arbejdspladsen, eller om der er grupper af ledere, fx nye ledere og ledere med personaleansvar, hvor det vil være særligt relevant. 

Flere anbefalinger fra tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen:

Dette er en af i alt 16 anbefalinger fordelt på 4 temaer. Se flere anbefalinger nedenunder

Anbefaling B.1 Det anbefales, at arbejdspladsen sørger for, at lederne kender deres rolle i forhold til medarbejdere, som oplever psykisk mistrivsel eller sygemeldes 

Anbefaling B.2: Det anbefales, at arbejdspladsen stiller støtte og sparringsmuligheder til rådighed for lederne og sikrer, at de har de nødvendige kompetencer til at tage hånd om medarbejdere, der mistrives psykisk på arbejdspladsen.

Temaer

Tema A: Sådan skaber man en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen
Tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen
Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel
Tema D: Sådan kan lederen kan tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel

Gå til Job&Sind forsiden