Anbefaling C.1: Lederen bør tale om trivsel

Det anbefales, at lederen jævnligt taler med sine medarbejdere om deres trivsel.

Denne anbefaling fokuserer på, hvordan man generelt taler om trivsel på arbejdspladsen. Når lederen taler om trivsel, sender hun eller han et vigtigt signal om, at arbejdspladsen tager psykisk trivsel alvorligt. Det er med til at øge opmærksomheden og åbenheden om psykisk trivsel. Italesættelse bør derfor ske jævnligt og ikke kun under formelle rammer som fx medarbejderudviklingssamtaler. Anbefalingen er en del af almindelig god ledelse.

Se også anbefaling C.3: Vær åben og hensynsfuld, som handler om, hvordan lederen kan reagere, når han eller hun er opmærksom på tegn på psykisk mistrivsel hos en eller flere medarbejdere.

Hvordan taler man om trivsel?

Samtalen bør tage udgangspunkt i arbejdsopgaverne, fx ved at spørge ind til, hvordan det går med at løse opgaverne. Arbejdet skulle gerne bidrage til at skabe trivsel, men det modsatte kan ske under forskellige omstændigheder, fx når:

  • Medarbejderne oplever høje arbejdsbelastninger og lav indflydelse på, hvordan og hvornår arbejdsopgaverne skal udføres.
  • Medarbejderne oplever uklare forventninger til opgaveløsningen.
  • Der er forandringer i gang på arbejdspladsen, som skaber usikkerhed.

Det er vigtigt at lytte til medarbejdernes bekymringer og reagere på dem. Meld tilbage, hvad der gøres for at håndtere bekymringerne. Og følg op ved næste møde på, om det virker. Arbejdspladsen og lederen bør desuden være opmærksom på, at der kan være situationer, hvor rammebetingelserne for at tale jævnligt med medarbejderne om trivsel er begrænsede, fx hvis:

  • Lederen er placeret fjernt fra medarbejderne eller ikke er på arbejde på samme tid som medarbejderne, eksempelvis når medarbejderne arbejder hjemmefra, har arbejdspladser placeret andre steder, eller har skifteholds- eller feltarbejde.
  • Lederen er under pres pga. mange arbejdsopgaver: 
    Hvis lederen er under stort arbejdspres i lange perioder, er der en risiko for, at opgaver som at tale om trivsel med medarbejderne nedprioriteres. Arbejdspladsen har en forpligtelse til at håndtere rammebetingelserne bedst muligt. Det kan fx gøres ved at sætte trivsel som et fast emne på dagsordenen på faste møder, fx personalemøder eller teammøder, hvor medarbejderne er samlet.

Flere anbefalinger fra Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel:

Dette er en af i alt 16 anbefalinger fordelt på 4 temaer. Se flere anbefalinger nedenunder

Anbefaling C.1: Lederen bør tale om trivsel

Anbefaling C.2: Læg mærke til ændret adfærd 

Anbefaling C.3: Vær åben og hensynsfuld

Temaer

Tema A: Sådan skaber man en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen
Tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen
Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel
Tema D: Sådan kan lederen kan tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel

Gå til Job&Sind forsiden