Anbefaling C.2: Læg mærke til ændret adfærd

Det anbefales, at lederen er opmærksom på forandringer i sine medarbejderes adfærd.

For nogle medarbejdere kan det være svært at henvende sig til lederen og fortælle om sine psykiske trivselsproblemer. Derfor anbefales det, at lederen er opmærksom på, om medarbejderen ændrer adfærd, da adfærdsændringer kan være tegn på, at medarbejderen er i psykisk mistrivsel. De adfærdsændringer, som lederen bl.a. skal være opmærksom på, er beskrevet i informationspjecen om psykisk mistrivsel, se link nederst på siden. 

For nogle ledere kan det dog være svært at være opmærksom på, om medarbejderne rent faktisk ændrer adfærd. Hvis lederen fx fysisk befinder sig et andet sted, eller hvis lederen og medarbejderen arbejder på forskellige tidspunkter, er det svært at indgå i daglige interaktioner med medarbejderne. I disse tilfælde kan det være en god ide at trække på tillidsvalgte kollegaer (fx arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter), der kan være opmærksomme på eventuelle ændringer i medarbejdernes adfærd.

Arbejdspladsen og lederen kan også støtte sådan en opmærksomhedskultur eksempelvis ved at etablere kolleganetværk, hvor udpegede ressourcepersoner kan være særligt opmærksomme på kollegernes mistrivsel og eventuelle adfærdsændringer. 

Læs også anbefalingerne  i tema A , der handler om vigtige elementer i en grundlæggende opmærksomhedskultur om trivsel.

Medarbejdere, der har været udsat for traumatiske begivenheder på arbejdspladsen, har øget risiko for at udvikle psykisk mistrivsel. De psykologiske eftervirkninger af en traumatisk begivenhed kan strække sig over lang tid – nogle gange måneder eller år. Derfor er det vigtigt at være særligt opmærksom på adfærdsændringer hos disse medarbejdere – også længe efter episoden. 

Udover de nævnte symptomer i infopjecen, se link herunder, kan adfærdsændringerne bl.a. være en tendens til at isolere sig, frygt for at være alene, handlingslammelse eller frygt for at blive udsat for en traumatisk hændelse igen.

Læs infopjecen her (pdf)

Læs også anbefalingerne C.3: Vær åben og hensynsfuld, D.1: Tilpas arbejdet i samarbejde med medarbejderen og D.2: Undersøg årsager til psykisk mistrivsel om lederens rolle i forhold til at tage hånd om medarbejdere, som udviser tegn på psykisk mistrivsel.

Flere anbefalinger fra Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel:

Dette er en af i alt 16 anbefalinger fordelt på 4 temaer. Se flere anbefalinger nedenunder

Anbefaling C.1: Lederen bør tale om trivsel

Anbefaling C.2: Læg mærke til ændret adfærd 

Anbefaling C.3: Vær åben og hensynsfuld

Temaer

Tema A: Sådan skaber man en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen
Tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen
Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel
Tema D: Sådan kan lederen kan tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel

Gå til Job&Sind forsiden