Mand og kvinde i dialog ved møde

Tema D: Sådan kan lederen tage hånd om medarbejdere, der mistrives psykisk

- Foto: Jantzens Buro

Når en medarbejder viser tegn på psykisk mistrivsel, er det lederens ansvar at reagere på det. Mange ledere er usikre på deres roller, og på hvordan de skal tage hånd om medarbejdere, der mistrives psykisk på arbejdspladsen eller vender tilbage til arbejdet efter en sygemelding, der har været relateret til psykisk mistrivsel. Under tema D kan man læse om de muligheder, man har som leder.

Tema D omfatter 6 anbefalinger om forskellige aspekter af håndteringen af en medarbejder med psykisk mistrivsel. For at forebygge sygefravær, eller yderligere sygefravær, og styrke fastholdelsen giver anbefalingerne konkrete råd om arbejdstilpasninger, handleplaner og afdækning af arbejdsrelaterede årsager til den psykiske mistrivsel.

Der gives også anvisninger til, hvordan lederen bedst varetager kontakten til langtidssygemeldte medarbejdere og samarbejder med de mange aktører, som er involveret i at få en sygemeldt tilbage til arbejdet. I alle disse indsatser er det vigtigt ikke at glemme de øvrige kolleger, som på forskellige måder kan blive berørt af indsatserne for at fastholde en medarbejder, der er i psykisk mistrivsel. 

Læs anbefalingerne

 

 

 

 

 

 

Læs også de øvrige temaer

Tema A: Sådan skaber man en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen
Tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen
Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel 

Gå til Job&Sind forsiden