Anbefaling D.2: Undersøg årsager til psykisk mistrivsel

Det anbefales, at lederen og medarbejderen taler om, hvorvidt der er forhold i arbejdet, der kan have været medvirkende årsag til medarbejderens psykiske mistrivsel, og om der kan gøres noget for at ændre disse forhold.

Psykisk mistrivsel kan skyldes mange forskellige faktorer, hvor også forholdene på arbejdspladsen kan spille en rolle. Dialogen og afdækningen af arbejdsforholdene i forbindelse med psykisk mistrivsel handler derfor ikke om at få ’placeret skylden’, men om at forebygge lignende situationer.

Derfor er det vigtigt, at både den nærmeste leder og medarbejderen med trivselsproblemer går i åben dialog, og at de sammen afklarer, om der kan være forhold i arbejdet, der kan have haft betydning for udviklingen af medarbejderens mistrivsel, og at de evt. laver en plan for at ændre dem.

Hvad kan arbejdspladsen lære?

Det er også centralt at trække relevant læring fra den specifikke situation om mistrivsel til resten af organisationen. Lederen kan bruge samtalerne til at opsamle erfaringer, som kan hjælpe til at give et billede af, om der er mere generelle organisatoriske udfordringer: 

  • Oplever andre på arbejdspladsen samme type problemer?  
  • Er der tegn på, at noget ikke er, som det skal være i organisationen? 

Lederen kan inddrage andre relevante ressourcepersoner på arbejdspladsen til at opsamle erfaringer fra individuelle sager og skabe organisatorisk læring. Det kan fx være HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt andre relevante fora og netværk på arbejdspladsen. 

Det er selvfølgelig et krav, at fortroligheden overholdes, når der opsamles erfaringer fra samtalerne, så enkelte medarbejdere ikke bliver udstillet.

Undersøg, om den psykiske mistrivsel kan relateres til:

  • Arbejdets indhold og organisering fx de fysiske rammer for arbejdsopgaverne, indflydelse i arbejdet, rolleklarhed, udviklingsmuligheder i arbejdet og unødvendige arbejdsopgaver
  • Krav i arbejdet, fx for høje krav til arbejdsmængde og -tempo, ‘grænseløst’ arbejde i forhold til arbejdstid og følelsesmæssige krav til den enkelte medarbejder
  • Relationer mellem medarbejderen og andre, samarbejde og ledelse, fx ledelseskvalitet, samarbejds- og tillidsrelationer mellem medarbejdere og ledelse, anerkendelse og oplevelse af retfærdig behandling af medarbejdere og ledere samt håndtering af forandringer på arbejdspladsen
  • Negative handlinger, fx frygt for trusler og fysisk vold samt mobning og seksuel chikane fra medarbejdere, ledelse eller borgere/klienter/kunder
  • Reaktioner på arbejdssituationen, fx jobusikkerhed, konflikt mellem arbejde og privatliv, manglende mening i arbejdet

Lovkrav om afdækning af arbejdsforhold, der er årsag til psykisk mistrivsel

Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæsigt forsvarlige; Herunder at beskytte medarbejderne mod skadelig arbejdsbetinget stress

Arbejdspladsen har bl.a. pligt til at:

  • Gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert 3. år. Arbejdstilsynet har en række redskaber, som arbejdspladsen kan benytte sig af
  • Afdække årsager til alvorlige traumatiske begivenheder, som fx vold, på arbejdet. Hvis der er risiko for at blive udsat for traumatiske begivenheder på arbejdspladsen, har arbejdspladsen pligt til at udføre en risikovurdering og træffe foranstaltninger til at forebygge og reducere forekomsten af disse begivenheder. Arbejdstilsynet har en vejledning, som arbejdspladserne kan benytte sig af

Flere anbefalinger fra tema D: Sådan kan lederen tage hånd om medarbejdere, der oplever psykisk mistrivsel:

Dette er en af i alt 16 anbefalinger fordelt på 4 temaer. Se flere anbefalinger nedenunder

Anbefaling D.1: Tilpas arbejdet i samarbejde med medarbejderen

Anbefaling D.2: Undersøg årsager til psykisk mistrivsel

Anbefaling D.3: Lav en fælles handleplan

Anbefaling D.4: Hav jævnlig kontakt med sygemeldte medarbejdere

Anbefaling D.5: Samarbejd med andre aktører

Anbefaling  D.6: Vær opmærksom på kollegerne

Temaer

Tema A: Sådan skaber man en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen
Tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen
Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel
Tema D: Sådan kan lederen kan tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel

Gå til Job&Sind forsiden