Anbefaling D.6: Vær opmærksom på kollegerne

Det anbefales, at lederen er særlig opmærksom på de medarbejdere, som bliver påvirket af en kollegas arbejdstilpasninger eller fravær.

Det er en ledelsesopgave at sikre, at kolleger til en sygemeldt, eller delvist sygmeldt, medarbejder belastes mindst muligt af situationen. Herunder også, at kollegerne til den sygemeldte hurtigt orienteres om situationen og opdateres med den information, som den sygemeldte selv er indforstået med bliver delt. 

Hold øje med kollegerne

Det er en central problematik og et ledelsesmæssigt dilemma, at de tilbageværende kolleger kan mærke en øget arbejdsbelastning, fx et øget arbejdspres, når en kollega er sygefraværende.  Det kræver et særligt blik for kollegagruppen både under og efter en sygemelding.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at de arbejdstilpasninger, som er aftalt med en medarbejder, også kan påvirke kollegerne. Det er derfor vigtigt at informere dem om, hvilke arbejdstilpasninger der er aftalt og baggrunden for dem – i overensstemmelse med den pågældende medarbejders accept af, at informationen kan deles med kollegerne.

Selv om tilpasningerne ikke påvirker kollegerne direkte, kan tilpasningerne alligevel give anledning til uklarhed om arbejdspladsens regler for, hvem der tages hensyn til og hvor længe, hvis ikke kollegerne er informerede om baggrunden (se også anbefaling D.1: Tilpas arbejdet i samarbejde med medarbejderen). Det er vigtigt, at der er klare rammer og regler for arbejdstilpasninger. De kan fx være beskrevet i en politik vedrørende rummelighed (se anbefaling Anbefaling A.1: Politik om rummelighed).

Endelig kan det være vigtigt for en varig fastholdelse efter en sygemelding at være opmærksom på at sikre en god social reintegration på arbejdspladsen. I den forbindelse har kolleger en central rolle, men lederen har selvfølgelig også en vigtig opgave i at sørge for, at kollegerne tager godt imod den medarbejder, som vender tilbage. Herunder også at medarbejderen ikke bliver isoleret og ekskluderet på grund af en misforstået omsorg eller berøringsangst.

Flere anbefalinger fra tema D: Sådan kan lederen tage hånd om medarbejdere, der oplever psykisk mistrivsel:

Dette er en af i alt 16 anbefalinger fordelt på 4 temaer. Se flere anbefalinger nedenunder

Anbefaling D.1: Tilpas arbejdet i samarbejde med medarbejderen

Anbefaling D.2: Undersøg årsager til psykisk mistrivsel

Anbefaling D.3: Lav en fælles handleplan

Anbefaling D.4: Hav jævnlig kontakt med sygemeldte medarbejdere

Anbefaling D.5: Samarbejd med andre aktører

Anbefaling  D.6: Vær opmærksom på kollegerne

Temaer

Tema A: Sådan skaber man en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen
Tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen
Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel
Tema D: Sådan kan lederen kan tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel

Gå til Job&Sind forsiden