Safety Observer App 2.0

Safety Observer er en gratis app, som gør det nemmere at undersøge arbejdsrelaterede sikkerhedsforhold og sikkerhedsadfærd på en arbejdsplads.

Click here for an introduction and manual for the Safety Observer App - in English.

App news

July 1, 2020: Version 2.0 of Safety Observer is now available for both iOS and Android smartphones and tablets, and for the administrator module (same address http://safetyobserver.nfa.dk). A full list of the updates in 2.0 can be seen here - some functions may not work on all iOS or Android devices. Let us know if you experience any technical difficulties (include the brand name and model of your smartphone/tablet): safetyobserver@nfa.dk 

App nyheder

1. juli, 2020: Version 2.0 af Safety Observer er nu tilgængelig for iOS og Android smartphones og tablets og administratormodulet (samme adresse http://safetyobserver.nfa.dk). En liste over opdateringerne i 2.0 findes her - nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på alle iOS og Android enheder (se vejledningen). Kontakt os gerne, hvis du oplever tekniske problemer (skriv mærke og modelnummer på din smartphone/tablet): safetyobserver@nfa.dk 

Formål

Safety Observer er en metode til at undersøge sikkerhedsforhold og sikkerhedsadfærd på arbejdspladsen. Den kan bruges på mange typer af arbejdspladser lige fra byggepladser og kontormiljøer til industrivirksomheder, hospitaler, landbrug, skibe og offshore platforme.

Om værktøjet

Safety Observer giver et billede af sikkerhedsniveauet på arbejdspladsen, og resultaterne udtrykkes i et tal, som udregnes på baggrund af de udførte registreringer. Tallet kan understøttes af noter, fotos og smileys.

Resultaterne vises med det samme på skærmen (tablet eller smartphone) og bliver sendt i en pdf-rapport pr. mail direkte til observatøren.

Resultaterne kan sammenlignes med tidligere målinger eller med andre arbejdspladser.

App'en skal ses som en digital udgave af et runderingsværktøj, og dermed som et supplement til – ikke en erstatning for – det øvrige forebyggelsesarbejde.

Safety Observer består af to dele

  1. Et webbaseret administratormodul, hvor virksomheder kan oprette deres egne skemaer og administrere resultaterne
  2. En app til at registrere sikkerhedsforhold og -adfærd direkte på arbejdspladsen

 

Til inspiration

  • Download Safety Observer-app’en gratis fra App Store (iOS) eller Google Play (Android) til både smartphones og tablets

            OBS: Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på alle iOS elle Android enheder !!

 

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Pete Kines, NFA


Google badge DK

Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

App Store Badge DK

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.