Safety Observer App

Safety Observer er en gratis app, som gør det nemmere at undersøge arbejdsrelaterede sikkerhedsforhold og sikkerhedsadfærd på en arbejdsplads.

Click here for an introduction and manual for the Safety Observer App - in English.

App news:

February, 2020: Our centre, NFA and other OSH journalists, are looking for companies to share their experience with Safety Observer, for inclusion in a popular article. Please contact us if you are interested in participating - safetyobserver@nfa.dk.

January, 2020: We are continuing the process of updating the app and administrator module with new features ( Read more here - In Danish).

Note: We are working on finding the limit to the amount of data/photos that can be included in a report. If you have too many high-resolution photos, the report may not upload. Please contact safetyobserver@nfa.dk if you experience reports that won't upload.   

Please ensure that you have updated to the latest version of the app (1.4), app manual (version 1.4) and are using the new administration module: http://safetyobserver.nfa.dk (also version 1.4).

Questions and comments please send to: safetyobserver@nfa.dk.

App nyheder

Februar 2020: NFA og journalister fra bladet 'Magasinet Arbejdsmiljø' efterlyser virksomheder, der er interesseret i at dele deres erfaringer med Safety Observer. Kontakt os hvis de er interesseret - safetyobserver@nfa.dk.

January, 2020: Vi fortsætter med projektet om at opdatere app'en og administratormodulet (Læs mere her).

Obs: Vi er ved at finde ud af grænsen for, hvor mange data/fotos der kan være i en rapport. Hvis der er for mange fotos, oploades rapporten ikke. Kontakt gerne safetyobserver@nfa.dk hvis du oplever problemer med rapporter, der ikke vil oploades.

Husk at anvende den seneste version af app'en (1.4), app manualen (version 1.4) og administratormodulet http://safetyobserver.nfa.dk (også version 1.4). 

Spørgsmål og kommentarer sendes til: safetyobserver@nfa.dk.

Formål

Safety Observer er en metode til at undersøge sikkerhedsforhold og sikkerhedsadfærd på arbejdspladsen. Den kan bruges på mange typer af arbejdspladser lige fra byggepladser og kontormiljøer til industrivirksomheder, hospitaler, skibe og offshore platforme.

Om værktøjet

Safety Observer giver et billede af sikkerhedsniveauet på arbejdspladsen, og resultaterne udtrykkes i et tal, som udregnes på baggrund af de udførte registreringer. Tallet kan understøttes af noter, fotos og smileys.

Resultaterne vises med det samme på skærmen (tablet eller smartphone) og bliver sendt i en pdf-rapport pr. mail direkte til observatøren.

Resultaterne kan sammenlignes med tidligere målinger eller med andre arbejdspladser.

Safety Observer består af to dele

  1. Et webbaseret administratormodul, hvor virksomheder kan oprette deres egne skemaer og administrere resultaterne
  2. En app til at registrere sikkerhedsforhold og -adfærd direkte på arbejdspladsen

Til inspiration

Skabeloner - få inspiration til dine skemaer
Læs om datasikkerhed ved brug af app’en
Læs om sprogversioner
Læs om de indkomne forslag til forbedringer i 2019-2020

Sådan gør du

  1. Download manualen - 'Dansk manual for app’en Safety Observer' eller 'English manual for the app Safety Observer'
  2. Opret din egen virksomhedsprofil til app'en i administrationsmodulet
  3. Download Safety Observer-app’en gratis fra App Store (iOS) eller Google Play (Android)

Har du brug for hjælp i forbindelse med at oprette virksomhedsprofil eller anvende app'en, så kontakt venligst seniorforsker Pete Kines fra NFA - safetyobserver@nfa.dk, telefon 39 16 53 60.

Baggrund

App’en er udviklet af forskere på NFA på baggrund af erfaringer indsamlet gennem forskningsprojekter om sikkerhed på arbejdspladser. 

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Pete Kines, NFA


Google badge DK

Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

App Store Badge DK

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.