Safety Observer App

Safety Observer er en gratis app, som gør det nemmere at undersøge arbejdsrelaterede sikkerhedsforhold og sikkerhedsadfærd på en arbejdsplads.

Click here for an introduction and manual for the Safety Observer App - in English.

App news:

August 6, 2019: Updated manual (version 1.4) with new links to the webbased administrator module.

June 16, 2019: Over 2400 users have updated the app in the last week. If you automatically updated to version 1.4 but receive error messages, try deleting the app (or earlier versions that may be on your device), and install it again.

June 12, 2019: Good news!! The app and administration module have been updated and are now available from NFAs app accounts and domæne. Please update the app in the app store (Apple or Google) so you have Version 1.4 (find the version number in the app in the Information button ('i') before logging in; or in the 'About Safety Observer' menu). The address for the new administration module is: http://safetyobserver.nfa.dk (also version 1.4).

Earlier versions of the app will not communicate with the new Administration module!! Most of the  previous data have been transferred with the exception of any reports generated within the last 3-4 weeks. You can access this data (PDF reports or in the Excel file) up until June 21, 2019 (revised date) in the old administration module (https://safetyobserver.mobile-identity.com/admin)

Questions and comments please send to: safetyobserver@nfa.dk.

App nyheder

6. august 2019: Opdaterede manual (version 1.4) med nye links til administratormodulet.

16. juni 2019: Over 2400 brugere har opdateret app'en i den sidste uge. Hvis du automatisk opdaterede til version 1.4, men modtager fejlmeddelelser, kan du prøve at slette app'en (eller tidligere versioner, der måtte være på din enhed), og installere den igen. 

12. juni 2019: Gode nyheder!! App'en og administrationsmodulet er opdateret og er nu tilgængelige fra NFAs app-konti og domæne. Opdater app'en i app store (Apple eller Google) så du har den nye version 1.4 (find versionsnummeret i app'en under Informationsknappen ('i') før du logger ind; eller i menuen 'Om Safety Observer'). Adressen for det nye administrationsmodul er: http://safetyobserver.nfa.dk (også version 1.4).

Tidligere versioner af appen vil ikke kommunikere med det nye administrationsmodul !! De fleste af de tidligere data er overført med undtagelse af eventuelle rapporter, der er genereret inden for de sidste 3-4 uger. Du kan få adgang til disse data (PDF-rapporter eller i Excel-filen) indtil d. 21. juni 2019 (OBS. ny dato) i det gamle administrationsmodul (https://safetyobserver.mobile-identity.com/admin)

Spørgsmål og kommentarer sendes til: safetyobserver@nfa.dk.

Formål

Safety Observer er en metode til at undersøge sikkerhedsforhold og sikkerhedsadfærd på arbejdspladsen. Den kan bruges på mange typer af arbejdspladser lige fra byggepladser og kontormiljøer til industrivirksomheder, hospitaler, skibe og offshore platforme.

Om værktøjet

Safety Observer giver et billede af sikkerhedsniveauet på arbejdspladsen, og resultaterne udtrykkes i et tal, som udregnes på baggrund af de udførte registreringer. Tallet kan understøttes af noter, fotos og smileys.

Resultaterne vises med det samme på skærmen (tablet eller smartphone) og bliver sendt i en pdf-rapport pr. mail direkte til observatøren.

Resultaterne kan sammenlignes med tidligere målinger eller med andre arbejdspladser.

Safety Observer består af to dele

  1. Et webbaseret administratormodul, hvor virksomheder kan oprette deres egne skemaer og administrere resultaterne
  2. En app til at registrere sikkerhedsforhold og -adfærd direkte på arbejdspladsen

Til inspiration

Skabeloner - få inspiration til dine skemaer
Læs om datasikkerhed ved brug af app’en
Læs om sprogversioner
Læs om de indkomne forslag til forbedringer i 2019

Sådan gør du

  1. Download manualen - 'Dansk manual for app’en Safety Observer' eller 'English manual for the app Safety Observer'
  2. Opret din egen virksomhedsprofil til app'en i administrationsmodulet
  3. Download Safety Observer-app’en gratis fra App Store (iOS) eller Google Play (Android)

Har du brug for hjælp i forbindelse med at oprette virksomhedsprofil eller anvende app'en, så kontakt venligst seniorforsker Pete Kines fra NFA - safetyobserver@nfa.dk, telefon 39 16 53 60.

Baggrund

App’en er udviklet af forskere på NFA på baggrund af erfaringer indsamlet gennem forskningsprojekter om sikkerhed på arbejdspladser. 

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Pete Kines, NFA


Google badge DK

Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

App Store Badge DK

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.