Safety Observer - opdateringer i 2019-2020

Vi har i løbet af 2019 indsamlet forslag til forbedring af Safety Observer – både app’en og on-line administrationsmodulet. Se tidsplanen længere ned på siden. 

Eksempler på nogle af de indkommende forslag er (*angiver at forslaget er imødekommet i de forbedringer fra d. 1. juli, 2020):

App'en:

 • Autosave/gem funktion undervejs, så man ikke mister data
 • *Rullemenuer til hovedpunkterne 
 • *Obligatoriske felter noteres i skemaet (p.t. Arbejdsplads, sektion, område) noteres eller gøres valgfrit
 • Mulighed for at pause en kontrol og genoptage den senere, evt. mulighed for at kunne lave en anden observation ind imellem
 • *Tekst i app - der er for lang - kan ikke læses (i-Phone)
 • Notifikation om at lave en ny rundering
 • *Endelige kommentar ikke slettes, hvis man går tilbage
 • Mulighed for at læse rapporten igennem, som den ser ud i sin helhed, samt rette i den, inden der trykkes på 'send'
 • *Flere skabeloner til forskellige brancher og jobs (fx til plejesektoren, transport)
 • *Mulighed for at se fotos i fuld størrelse under dataindsamling.
 • Mulighed for flere fotos ved samme kommentar.
 • Mulighed for at tegne på fotos (evt. fjerne personfølsomme emner, ansigter, logoer osv.)
 • Mulighed for video
 • En 'ikke relevant' knap ude for et observationsemne - for at redegøre for ingen observationer, fx brug af høreværn under en rundering, hvor der ikke er nogen støjende aktivitet.
 • Mulighed for andre skalaer og graduering fx til audit (ja/nej/ikke relevant) eller flere punkts vurderingsskalaer fx 1-2-3-4-5  (app og administrationsmodul)
 • Mulighed for angivelse af alvorlighed evt. vægtning (udover de tre smileys) (risikovurdering = sandsynlighed X alvorlighed)
 • *iOS version - fjern opløsningsmuligheden
 • *Android: Mulighed for linjeskift i kommentarer og noter

Administrationsmodul:

 • Eget virksomhedslogo på PDF rapporter
 • *Nemmere administration af brugere – opret og slet brugere, evt. gøre dem inaktive
 • Mulighed for nemmere deling af skabeloner  - evt. i selve virksomhedens eget konto (dvs. til underadministratorer)
 • *Mulighed for både brugere og administratorer at ændre/nulstille password og e-mail 
 • Muligheder for selv at definere overskrifter for målområder (p.t. Arbejdsplads, Sektion, Område) fx op til 5 felter gøres valgfri og evt. med foldemenuer (fx. til målområde, antal medarbejdere, osv.). Mulighed for at punktet forudfyldes.
 • *Smileys gøres valgfri
 • *Mulighed for at vælge foldemenuer ved de enkelte temaer, så kun overskriften er synlig 
 • Figuren ned sikkerhedsindeks i rapporten gøres valgfri
 • Angivelse af antal nye/ulæste rapporter – evt. som en boble på knappen 'Rapporteri administrationsmodulen
 • *Skemaer - angivelse af 'sidst opdateret' dato
 • *Skemaer kan opdeles i undermapper 
 • Mulighed for flere typer svarkategorier fx Ja/nej/ikke-relevant, høj/mellem/lav, osv. (app og administrationsmodul)
 • *Nemmere måde at indsætte links/kort/fotos i vejledningen til brugeren (p.t. kræver HTML programmering kenskab)  - evt. links til lov, regler, vejledninger, manualer, APV. osv. 
 • *Send rapporter til andre emails (cc-mail), når målingen afsluttes. At man kan lave en fast modtagergruppe (mail) til bestemte rapporter eller bestemte temaer i rapporten (og med mulighed for at redigere disse undervejs, hvis der blive behov for det)
 • *Indledende- og afsluttende kommentarfelter samt smileys og sikkerhedsindeks gøres valgfri
 • *GPS koordinater på fotos (valgfri)
 • *Oprettelse af nye skemaer – nemmere at flytte rundt på rubrikker, og tilføjelse at tilføje skabeloner (træk/slip)
 • Importere templates via Word eller Excel dokumenter
 • *Mulighed for at man i listen med skemaer kan opdele dem i undermapper/kategorier
 • Opsætning af PDF rapporter - mulighed for fx virksomhedslogo, foto af virksomhed eller arbejdspladsen 
 • Fotos og noter til et punkt i rapporten placeres under punktet, det er noteret ved, og ikke sidst i rapporten
 • Mulighed for at oversætte PDF rapporter til andre sprog
 • Mulighed for at modtage rapporten som Word/tekst fil
 • Mulighed for at kunne samle alle rapporter i en fil
 • Mulighed for at revidere opsætningen af Excel filen - valgfri mulighed for opfølgnings rubrikker, fx ansvarlig person, løsning, dato for opfølgning, dato for evaluering
 • En knap der hedder 'Rapport' ved siden af 'Skemaer' i stedet for som nu at skulle vælge et skema for derefter at kunne downloade rapporter. Måske kunne vi så få en oversigt med navnet på skemaet og derunder adgang til de rapporter, der er lavet under de enkelte skemaer
 • At der ved hvert spørgsmål kan skrives en Korrigerende Handling (KH)
 • Indarbejdelse af forebyggelseshierarkiet ved opfølgning og korregerende handlinger
 • Mulighed for at sende påmindelser til brugere via email om at lave en måling (fx i ulige uger, eller 1. tirsdag hver måned)
 • *Undgå bogstaver i virksomhedkoder der er svært kan forveksles med andre, fx: stort i (I) , lille L (l) og tallet 1 (i nogle fonter); stort O og nul 0; W og VV - w og vv, osv.
 • *Vejledning om fx maks antal fotos/noter
 • Skal kunne understøtter authentication via Active Directory, fx Azure AD
 • Generering af resultater til infoskærme -  API (Application Programming Interface) og CMS (Content management system)
 • Egen hosting af data eller de data der genereres skal kunne spille sammen med de systemer, virksomheden har i forvejen
 • *Terminologi skal konsekvensrettes: fx Firmakode, Virksomhedskode, Brugerkode, Administrationskode.
 • *Info knap - om at administrationsmodulen er kun til 'administratorer' af kontoen, ikke 'brugere'
 • Sikkerhedsindeks-figuren i rapporterne skal være mere præcise ved angivelsen af uge nr.

 Ønsker til særlige skabeloner

 • *Transport - af-/pålæsning
 • Sygehus
 • *Landbrug
 • Skema til registrering af ulykker og nærvedulykker (evt. inspiration fra EASY)
 • *Støv forebyggelse (se PDF version  her)
 • *Arbejde med nanopartikler (se PDF version  her)

Finansiering

Opdatering af app'en og nye skabeloner i 2019 er finansieret af følgende projekter

 • Arbejdsmiljørådet - nanogruppe
 • Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA): BFA Bygge og anlæg, BFA Industri, BFA Velfærd og Offentlig Administration, BFA-5 Transport, Service, Turisme og Jord til Bord
 • Calibrate - workpackage 4.1/4.2 (EU Horizon 2020)
 • Dansk Center for Nanosikkerhed
 • Sikre Landbrug (Arbejdsmedicinsk Klinik - Herning, Arbejdsmiljøforskningsfonden)
 • Toolbox 2 (NFA, Arbejdsmiljøforskningsfonden)

Derudover har fire studerende fra Aalborg Universitet København bidraget til projektet med en rapport om en teknoantropologisk (teknologi) case-analyse, hvor de har fulgt to arbejdsmiljøledere i deres brug af app'en og den løbende opfølgning.

Tidsplan for 2019-2020 (revideret):

 • Indkommende forslag til forbedringer (2019)
 • Præcisering og prioritering af forbedringer (Forår 2020)
 • Programmering (app bureau) og afprøvning af beta (test) version (Forår 2020)
 • Afprøvning hos virksomheder (Sommer 2020)
 • Finjusteringer hos app bureauet og udarbejdelse af formidlingsmaterialer (Efterår 2020)

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00