Safety Observer - Datasikkerhed

Læs mere om hosting af Safety Observer data og datasikkerhed her

App'en Safety Observer er udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning og Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA).

  • App’en og administratormodulet er gratis at anvende
  • Hver 'virksomhed' har deres egen konto med aktiveringskoder (virksomhedskoder), der er specifikke både for virksomhedens kontoadministratorer og -brugere
  • NFA får ikke adgang til virksomhedernes data (målinger, fritekst, fotos, smileys etc.), med mindre der er indgået aftale mellem NFA og en enkelt virksomhed

GDPR

  • OBS: Det er den enkelte kontos administratorer og -brugeres ansvar at overholde persondataforordningen (GDPR), fx i forbindelse med design af skemaer, indsamling og lagring af personfølsomme data og fotos
  • Kontoens administratorer og -brugere kan evt. regelmæssigt selv slette deres data (PDF rapporter og Excel filer)
  • Eksempel på en samtykkeerklæring til brug af billeder

Dataansvar

Hosting

  • Der er indgået databehandleraftaler med både hosting firmaet (sentia.com/dk) og app bureauerne (mustache.dk og nordicode.dk)
  • Der er opsat et IT-hostingmiljø (sentia.com/dk) med redundante backups dagligt og nødstrømsforsyning via dieselgeneratorer. Alle forbindelser sker over en krypteret linje. Hosting-omkostningerne af data er p.t. sponsoreret af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA