Datasikkerhed

Læs mere om hosting af data og datasikkerhed her.

App'en Safety Observer er udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning og Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Industri.

  • App’en og administratormodulet er gratis at anvende.
  • Hver virksomhed har deres egen konto med aktiveringskoder, der er specifikke for virksomhedens administrator og brugere. 
  • NFA får ikke adgang til virksomhedernes data (målinger, fritekst, fotos, smileys etc.), med mindre der er indgået aftale mellem NFA og en enkelt virksomhed.

Kontakt NFA (safetyobserver@nfa.dk) for yderligere oplysninger om hosting af app'en.

Datasikkerhed

  • Det er den enkelte virksomheds ansvar at overholde den nye persondataforordning (GDPR), fx i forbindelse med indsamling og lagring af personfølsomme data og billeder.
  • Der er indgået databehandler aftaler med både hosting firmaet (netgroup.dk) og app bureauet (adapt.dk).
  • Der er opsat et IT-hostingmiljø (netgroup.dk) med redundante backups dagligt og nødstrømsforsyning via dieselgeneratorer. Alle forbindelser sker over en krypteret linje. Hosting-omkostningerne af data er p.t. sponsoreret af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA 
  • Adapt (adapt.dk) har en ’ISAE 3402’-certificering med reference til ISO27001. ADAPT arbejder efter en implementeret og dokumenteret IT Sikkerhedspolitik, som lægger sig op ad ISO270001. Denne politik gennemgås en gang årligt.