Driftsinformation (Danish) - Technical information (English)

Dansk 

04-06-2021: 'App'en virker igen kl. 15:15, efter nogle dage, hvor vi skulle udskifte sikkerheds certifikatet på den. Tak for jeres tålmodighed :)

16-04-2021: 'App'en på Apples app store er midlertig væk. Det er nu rettet her kl. 13:00 :)

29-10-2020: 'Modtagelse af PDF rapporter i en e-mail' har drillet i dag pga. et strømkabel, der blev gravet over i formiddags. Det burde virke igen (kl. 15 - CET), og alle rapporter er kommet ind i administratorsystemet. Hvis du har behov for en kopi af PDF-rapporten fra dagens måling(er), bedes du kontakte din virksomheds Safety Observer administrator.

01-07-2020: Hvis du har opdateret app'en fra en tidligere version som fx 1.4, opleves der med nogle smartphones/tablets, at app'en ikke fungerer korrekt. Sørg for at slette det tidligere 'data' og 'cache' under din smartphones/tablets: 'Indstillinger' - 'Apps' - 'Safety Observer' - fx 'Lagring' - 'Ryd data' - 'Ryd cache' - inden du afinstallerer app'en og geninstallerer den. 

01-07-2020: Nogle af de nyere smartphones/tablets tager billeder i meget høj opløsning, og filen fylder meget. Fotoet vises ikke altid i de miniaturebilleder (thumbnails) i app'en, efter der er taget et billede, men det er der, og det kommer med i rapporten. Hvis du trykker på ikonet for miniaturebilledet, kan de du se billedet i fuld størrelse.

01-07-2020En liste over opdateringerne i 2.0 findes her. OBS! nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på alle iOS- og Androidenheder.

Kontakt os gerne på safetyobserver@nfa.dk, hvis du oplever tekniske problemer (skriv mærke og modelnummer på din smartphone/tablet).  

English

Click here for the app 'Administrator module', and see a short video for 'app administrators' and 'users' (with English subtitles).

04-06-2021: The app is working again (3:15 pm) after a few days, where we replaced the security certificate. Thank you for your patience :)

29-10-2020: Earlier today you may have experienced not receiving PDF reports in an e-mail - this should now be fixed (3 pm - CET). All reports are saved in your company's administrator module. Contact your company's Safety Observer administrator if you need a copy of the PDF-report.  

01-07-2020: Some smartphones/tablets may not work properly when updated from version 1.4 to 2.0. To fix this delete the app's 'data' and 'cache' in the device's: 'Setttings' - 'Apps' - 'Safety Observer' -  e.g. 'Storage' - 'Clear data' - 'Clear cache' -  before you uninstall and reinstall the app.

01-07-2020: Some of the photos taken with newer smartphones/tablets are in a very high resolution creating a large file. The photos are unfortunately not always shown in the photo icon (thumbnail) in the app, but the photo is saved, and will be shown in the report. If you click on the photo icon, you can see the photo. 

01-07-2020A list of the updates in version 2.0 can be seen here - NOTE: some functions may not work on all iOS or Android devices. 

Let us know if you experience any technical difficulties (include the brand name and model of your smartphone/tablet): safetyobserver@nfa.dk