Baggrund for Safety Observer

Idéen og metoden bag Safety Observer stammer fra de finske TR og ELMERI metoder:

2007: BFA Bygge og Anlæg tilpasser TR metoden til den danske 'Byggeriets Sikkerhedsmålinger'.

2010: Forskere fra NFA og Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning  anvender metoden til forskning og effektevalueringer af interventioner (Dyreborg et al., 2008Kines et al. 2010; Kines et al. 2013Nielsen et al. 2015)

2014: Forskere fra NFA og Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning får udviklet app'en Safety Observer v. 1.0 til brug ved forskning og effektevalueringer af interventioner (Andersen et al. 2016Andersen et al. 2018; Kirkegaard et al. 2018; Nielsen et al. 2017; Törner et al. 2018

2017: NFA tilbyder Safety Observer v. 1.4 gratis til virksomheder i et samarbejde med BFA-I.

2018-2019: Indsamling af virksomhedernes forslag til forbedring af app'en og udvikling af flere brancheskabeloner.

2020: NFA udgiver Safety Observer v. 2.0 i samarbejde med alle fem BFA'er og Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning.

2021-2022: Der udvikles flere nye skabloner til app'en ifm. nogle igangværende forskningsprojekter på NFA, fx indenfor byggeri og nedrivning, industri, bagerier :), landbrug, osv., især mht. forebyggelse af kemiske eksponeringer. Der bliver lavet en evaluering af app'en ultimo 2022.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00