Toolbox træning værktøj 2016

Toolbox talks i byggebranchen

Toolbox Talks i byggebranchen er regelmæssige diskussioner mellem en leder (fx formand, sjakbajs) og sine medarbejdere (fx sjak) om igangværende og kommende arbejdsopgaver, og som integrerer relevant viden og tiltag for at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel.

Er du byggeformand/leder for et sjak?

Er du underviser i byggebranchen?

Læs om indholdet af et Toolbox træningsforløb og download træningsmateriale og træningsmanualen.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00