COPSOQ-II - mellemlang udgave

Det mellemlange spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø er udviklet til brug for arbejdsmiljøprofessionelle, konsulenter, HR-afdelinger, organisationer m.v.

87 spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø

Det mellemlange spørgeskema omfatter 87 spørgsmål, der dækker 28 forskellige dimensioner af det psykiske arbejdsmiljø samt spørgsmål om deltagerens køn, alder, job samt afdeling.

Spørgeskemaet belyser derudover fem dimensioner om rollekonflikter, social støtte fra kolleger, socialt fællesskab i arbejdet, tillid og retfærdighed samt søvnbesvær (som ikke dækkes af det korte spørgeskema).

Spørgeskemaet kan anvendes af alle

Spørgeskemaet kan anvendes af alle interesserede. Besvarelserne kan sammenlignes med de landsdækkende tal, som fremgår af modelskemaet

Download det mellemlange spørgeskema

Det mellemlange spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Download relevant materiale

Oversigt over dimensionerne i de tre udgaver af spørgeskemaet

Konstruktionen af skalaerne i de tre udgaver af spørgeskemaet

Bløde retningslinjer for NFA's spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Fra kortlægning til handling. Hvad virker?

Sådan udregnes point i NFA's tre udgaver af spørgeskemaet om psykisk arbejdsmiljø

Oversigt over skalaer i det mellemlange spørgeskema


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00