Engelsk udgave af NOSQ-2002

Her kan du downloade den engelske sprogversion af NOSQ-2002 samt en vejledning til spørgeskemaet.

Guide to the English version of the NOSQ-2002 questionnaire:

Long version of questionnaire:

Short version of the questionnaire: