Engelsk udgave af NOSQ-2002

Her kan du downloade den engelske sprogversion af NOSQ-2002 samt en vejledning til spørgeskemaet.

Guide to the English version of the NOSQ-2002 questionnaire:

Nordic questionnaire for surveying workrelated skin diseases on hands and forearms and relevant exposures. Summary in English (pdf).

Long version of questionnaire:

Nordic Occupational Skin Questionnaire, long version (pdf)

Nordic Occupational Skin Questionnaire, long version incl. variable names (pdf)

Nordic Occupational Skin Questionnaire, long-term (MS-Word)

Short version of the questionnaire:

Nordic Occupational Skin Questionnaire, short version (pdf)

Nordic Occupational Skin Questionnaire, short version (MS-Word)