Norsk udgave af NOSQ-2002

Her kan du downloade den norske sprogversion af NOSQ-2002 samt en vejledning til spørgeskemaet.

Guide til den norske versjonen av NOSQ-2002 spørreskjemaet:

Nordisk spørreskjema for undersøkelse av arbeidsrelaterte hudsykdommer på hender og underarmer og relevante eksponeringer - NOSQ-2002. Norsk sammendrag (pdf format).

Lang versjon av spørreskjemaene:

Nordisk spørreskjema om arbeidsrelaterte hudsykdommer, lang versjon (pdf format)

Nordisk spørreskjema om arbeidsrelaterte hudsykdommer, lang versjon (MS-Word-format)

Kort versjon av spørreskjemaene:

Nordisk spørreskjema om arbeidsrelaterte hudsykdommer, kort versjon (pdf format)

Nordisk spørreskjema om arbeidsrelaterte hudsykdommer, kort versjon (MS-Word-format)