Norsk udgave af NOSQ-2002

Her kan du downloade den norske sprogversion af NOSQ-2002 samt en vejledning til spørgeskemaet.

Guide til den norske versjonen av NOSQ-2002 spørreskjemaet:

Lang versjon av spørreskjemaene:

Kort versjon av spørreskjemaene: