Svensk version av NOSQ-2002

Här kan du ladda ner den svenska språkversionen av NOSQ-2002 och en guide till frågeformulären.

Guide till den svenska versionen av NOSQ-2002-frågeformuläret:

Lång version av enkäten:

Kortfattad version av enkäten: