Svensk version av NOSQ-2002

Här kan du ladda ner den svenska språkversionen av NOSQ-2002 och en guide till frågeformulären.

Guide till den svenska versionen av NOSQ-2002-frågeformuläret:

Nordiskt frågeformulär för studier av arbetsrelaterade hudsjukdomar på händer och underarmar samt exponering - NOSQ-2002. Svensk sammanfattning (pdf-format).

Lång version av enkäten:

Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar, lång version (pdf-format)

Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar, lång version inkl. variabla namn (pdf-format)

Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar, lång version (MS-Word-format)

Kortfattad version av enkäten:

Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar, kort version (pdf-format)

Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar, kort version (MS-Word-format)