Vil du være med i et forskningsforsøg om natarbejde, helbred og søvn?

Er du kvinde og ikke-ryger og har skiftende vagter, inklusiv natarbejde? Har du samtidig lyst til at være med i et forskningsforsøg, der handler om, hvad natarbejde betyder for risikoen for at udvikle type 2 diabetes og hjertekarsygdom? Hvis ja, kan du hjælpe forskerne på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med at indsamle vigtig, ny viden om arbejdsmiljøet.

For at være med i forsøget skal du være indstillet på at omlægge din arbejdstid i to gange tre måneder, gå med et lille måleapparat om håndleddet i syv døgn, skrive dagbogsnoter og få taget blodprøver.

Undersøgelse af arbejdstiden

Vi beder dig om at gennemføre to perioder á 3 måneder med følgende arbejdstider:
  1. Skiftende arbejdstider inkl. nattevagter og med mindst én nattevagt om ugen
  2. Arbejdstider helt uden nattevagter. 
 
Arbejdstiden tilrettelægges i samarbejde med din arbejdsplads. For at lette planlægningen af dine arbejdstider anbefaler vi, at du finder en kollega, som kan fungere som din makker. På den måde vil det være muligt at gennemføre en periode på 3 måneder med den ene type arbejdstider og derefter bytte vagter med din makker, så I får den anden type arbejdstider.
 
Efter hver af de to perioder, beder vi dig om at:
  • udfylde et spørgeskema
  • få taget blodprøver af uddannet personale fra NFA
  • måle din højde og vægt samt hofte- og taljemål
  • indsamle en afføringsprøve (eventuelt).

Undersøgelse af søvnen

I 7 nætter i træk i hver af de to forsøgsperioder ønsker vi at undersøge din søvn. Du får tildelt en aktigraf, som er på størrelse med et armbåndsur, og som skal bruges til at måle din bevægelse i løbet af syv dage og nætter. Vi beder dig om at:

  • bære aktigrafen i 7 døgn i træk,
  • udfylde en søvndagbog, når du vågner.

Undersøgelse af de biologiske prøver

Dine blodprøver vil blive analyseret på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) for risikomarkører for type 2 diabetes og hjertekarsygdomme

Afføringsprøven vil blive analyseret for indholdet af forskellige bakterier i tarmen.

Svar på resultater og undersøgelser

Efter endt forsøgsperiode får du – hvis du ønsker det – udleveret dine personlige søvnmålinger, kolesteroltal og tal for langtidsblodsukker.

Ubehag og risici

Ingen af de planlagte undersøgelser forventes at medføre nogen helbredsrisiko for dig. Du kan opleve dog kortvarigt opleve lidt ubehag i forbindelse med blodprøvetagningen og måske risikere et blåt mærke. Der er også en meget lille risiko for infektion i forbindelse med blodprøvetagningen.

Fortrolige oplysninger

Det er frivilligt at deltage i projektet, og du kan til enhver tid forlade projektet. Alle data i projektet er naturligvis fortrolige, så ingen vil ikke kunne genkende hverken personer eller arbejdspladser, når resultaterne er færdige. Dine personlige oplysninger vil naturligvis heller ikke være tilgængelige for andre end projektets forskningsgruppe.

Deltagelse


National Videnskabsetisk Komité, NVK, har godkendt projektet, og det er også anmeldt til Datatilsynet.
Læs mere om dine rettigheder som forsøgsperson på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside. 

Vi håber, du har lyst til at deltage

Hvis du har brug for yderligere information inden du beslutter dig eller blot gerne vil tale med os, inden du melder dig, er du meget velkommen til at kontakte os.
 
Med venlig hilsen 
Forsker Marie Aarrebo Jensen, 39 16 52 58 eller maa@nfa.dk   
Videnskabelig assistent Julie Boye Kjærgaard, 39 16 53 12/40 83 21 63 eller jkt@nfa.dk  

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00