Stress kan give nedsat hukommelse

Oprettet den 18. mar 2005

Åse Marie Hansens og Anne Helene Gardes kommentar til og resumé af artiklen

Forhøjet niveau af stresshormonet kortisol kan føre til nedsat hukommelse

Studierne i de to artikler er interessante, fordi de viser, at forhøjet niveau af stresshormonet kortisol kan føre til nedsat hukommelse.Kirschbaums undersøgelse er særligt interessant, fordi den viser, at stress medfører forhøjet niveau af naturligt forekommende kortisol, og at det medfører nedsat hukommelse. Ud fra undersøgelsen kan man dog ikke udelukke, at det er andre aspekter ved stress end kortisol, der medfører nedsat hukommelse. I Newcomers undersøgelse indtager testpersonerne kunstigt kortisol, hvilket også medfører nedsat hukommelse. Resultaterne understøtter derfor, at den nedsatte hukommelse skyldes kortisol snarere end andre aspekter af stress. 

På AMI har vi i mange år målt fysiologiske reaktioner på arbejdsbetinget stress, fx. kortisol i spyt eller urin.

Kilde:

Newcomer JW, Selke G, Melson AK, Hershey T, Craft S, Richards K, Alderson AL. Decreased memory performance in healthy humans induced by stress-level cortisol treatment. Arch Gen Psychiatry 1999;56:527-533.

Kirschbaum C, Wolf OT, Wippich W, Hellhammer DH. Stress- and treatment-induced elevations of cortisol levels associated with impaired declarative memory in healthy adults. Life Sci 1996;58(17):1475-1483.

Resumé

Baggrund

Flere undersøgelser tyder på, at for højt niveau af kortisol kan medføre nedsat hukommelse. Kortisol er et naturligt stresshormon, der får menneskets hjerne til at reagere på den ydre verden. Niveauet af kortisol stiger om morgenen, når vi vågner, og falder så i løbet af dagen for at være på sit laveste om aftenen, når vi går i seng. Kortisol påvirker bl.a. den type hukommelse, som er knyttet til den del af hjernen, der hedder hippocampus.ProblemstillingI artiklerne undersøges sammenhængen mellem koncentrationen af kortisol og hukommelse.

Metode

Kirschbaums undersøgelse skal 13 testpersoner lære 24 navneord på fem minutter. Efter fem minutters social stress skulle de genkalde sig en del af ordene. Den sociale stress består i at testpersonerne bliver bedt om at holde en selvpromoverende tale foran et meget brysk og udeltagende publikum. De skal bruge mikrofon og får at vide at talen optages på video. I Newcomers undersøgelse indtager 51 testpersoner kortisol svarende til mild og alvorlig stress i 4 dage. Det undersøges, hvor gode testpersonerne er til at genfortælle en kort historie med 44 informationer.

Resultater

Jo større stigning der er i koncentration af kortisol i spyt som følge af den sociale stress, des færre ord kan testpersonerne huske i Kirschbaums undersøgelse. Testpersoner, der har indtaget mest kortisol husker færre informationer end personer, der har indtaget mindre eller ikke noget kortisol i Newcomers undersøgelse. Efter yderligere 6 dage uden indtagelse af kortisol er hukommelsen dog den samme uanset tidligere indtagelse af kortisol.

Konklusioner

Forhøjede koncentrationer af kortisol medfører nedsættelse af visse former for hukommelse. Effekten aftager, når kortisolet falder tilbage til normale niveauer.