Ny rapport om mobning og negative handlinger på arbejdspladsen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 28. sep 2009

Mobning medfører søvnproblemer, symptomer på stress og paradoksalt nok både øget sygefravær og sygenærvær. I alt 3.363 medarbejdere på 60 arbejdspladser har svaret på en række spørgsmål om mobning, negativ adfærd, helbred, følelser mv. De mange konklusioner er resultatet af et hovedprojekt og fem delprojekter, som er beskrevet og samlet i en rapport, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, udgiver i dag.

Forskningsrapport om mobning og negative handlinger på arbejdspladsen – udvalgte resultater

Rapporten er skrevet på baggrund af et treårigt forskningsprojekt, som er gennemført i et samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Sociologisk Institut ved Københavns Universitet samt konsulentfirmaet CRECEA. Forskningsprojektets resultater viser bl.a.:

 • 79,5 pct. havde oplevet en eller flere arbejdsrelaterede, negative handlinger mindst engang imellem.
 • 33 pct.  havde oplevet en eller flere personrettede, negative handlinger mindst engang imellem.
 • Mobbede oplevede flere søvnproblemer, dårligere søvnkvalitet, dårligere selvvurderet helbred, flere somatiske stresssymptomer sammenlignet med en referencegruppe. Vidner til mobning oplevede de samme konsekvenser i forhold til referencegruppe – dog i mindre grad end de mobbede.
 • Hyppig udsættelse for mobning hang sammen med en lavere koncentration af kortisol i spyt (lavere energiniveau) sammenlignet med dem, der ikke var udsat for mobning, og dem der kun var udsat for mobning 'af og til'.
 • De, der blev mobbet ’månedligt’ eller ’af og til’, havde 61 pct. flere sygedage end de ikke-mobbede.
 • De, der blev mobbet ’ugentligt’ eller ’dagligt’, havde mere end dobbelt så mange dage, hvor de alligevel valgte at gå på arbejde, selvom de var syge (selvrapporteret sygenærvær), end de ikke-mobbede.
 • Opfølgningsundersøgelsen blandt personalet i ældreplejen et år efter viste en øget risiko for sygefravær blandt medarbejdere, som blev mobbet engang imellem.  

Negative handlinger er for første gang undersøgt på danske arbejdspladser

”Negative handlinger kan føre til mobning og chikane og har ikke før været undersøgt i et dansk forskningsprojekt. Det er opsigtvækkende, at vore resultater viser, at næsten 80 procent af medarbejderne på de 60 arbejdspladser, vi har undersøgt, har oplevet negative handlinger. Den hyppigste og værste personrettede handling var at få sine meninger og synspunkter ignoreret”, siger Annie Høgh, projektleder og tidligere seniorforsker på NFA, nu lektor ved Københavns Universitet.

Forskningsprojektet ’Mobning og chikane på arbejdspladsen’

NFA’s treårige forskningsprojekt om mobning og chikane på arbejdspladsen omfatter et hovedprojekt og fem delprojekter:

 1. Hovedprojektet ’Arbejdspladsundersøgelsen’ – spørgeskemaundersøgelse på 60 arbejdspladser.
 2. ’Sociale interaktioner, følelser og mobning’ – interviewstudie.
 3. ’Organisationskultur og konflikter’ – deltagende observation.
 4. ’Fysiologiske effekter af mobning’ – fysiologisk studie.
 5. ’Forebyggelse af mobning og konflikter’ – interventionsstudie. 
 6. ’Udbredelse og sygefravær’ – dataanalyser.

Læs NFA-faktaark nr. 44: ’Mobning og negative handlinger har alvorlige konsekvenser’. Faktaarket opsummerer kort en række udvalgte resultater og konklusioner.

Læs rapporten 'Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen' (pdf-udgave).

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden

Forskningsprojektet ’Mobning og chikane på arbejdspladsen’ blev financieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Yderligere oplysninger

Lektor Annie Høgh, Københavns Universitet, Annie.Hogh@psy.ku.dk (projektleder og tidligere seniorforsker ved NFA) eller seniorforsker Åse Marie Hansen, NFA.

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00