Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 12. apr 2010

For første gang er den internationale, forskningsbaserede viden om sygefravær, tilbagevenden til arbejdet og mentalt helbred samlet i en hvidbog på dansk. Hvidbogen er skrevet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA i samarbejde med en dansk ekspertgruppe. På baggrund af litteraturgennemgangen gives ni anbefalinger til indsatser, der kan hjælpe sygemeldte med mentale helbredsproblemer tilbage i job.

Mentale helbredsproblemer koster årligt det danske samfund 55 milliarder kroner

Mentale helbredsproblemer som depression, angst og funktionelle lidelser udgør i dag en betydelig del af det samlede sygefravær og en stigende andel af førtidspensionerne – og har dermed betydelige konsekvenser for det enkelte menneske. Samtidig udgør de samfundsmæssige omkostninger ved mentale helbredsproblemer i alt 55 milliarder kroner årligt. Heraf går ca. 90 procent af omkostningerne til sygefravær, førtidig tilbagetrækning og nedsat arbejdsevne, mens ca. 10 procent går til behandling.

Forbedret behandling kan forebygge arbejdsmæssige konsekvenser

”I litteraturen har vi fundet evidens for, at en forbedret behandling af mentale helbredsproblemer både giver et bedre mentalt helbred og kan forebygge visse arbejdsmæssige konsekvenser som fx tidlig arbejdsophør. Behandlingsindsatsen skal koordineres, så man sikrer en hurtig behandling og sikrer, at man følger de evidensbaserede retningslinjer, dvs. at den sygemeldte både får medicinsk og psykologisk behandling”, konkluderer Vilhelm Borg, seniorforsker ved NFA og formand for ekspertgruppen.

Arbejde med tilpassede krav synes hverken at forbedre eller forværre det mentale helbred

”Vi har også fundet indikation for, at en kombineret arbejds- og helbredsmæssig indsats fremmer en hurtigere tilbagevenden til arbejde. En afgørende forudsætning for at opnå dette er, at der i en periode er mulighed for at tilpasse arbejdskravene til medarbejderens nedsatte funktionsevne. Hvis man gør det, er der ikke noget, der tyder på, at det skader det mentale helbred at gå på arbejde. Omvendt er der heller ikke noget i litteraturen, der peger på, at dette i sig selv forbedrer det mentale helbred”, konkluderer Vilhelm Borg, seniorforsker ved NFA og formand for ekspertgruppen.

Ni anbefalinger om indsatser efter en sygemelding pga. mentale helbredsproblemer

 1. Sørg for tidlig opsporing og behandling af mentale helbredsproblemer.
 2. Undersøg den sygemeldtes funktionsnedsættelse i relation til forskellige typer af arbejdsopgaver.
 3. Tilpas arbejdsopgaverne.
 4. Koordiner indsatsen ved at inddrage alle relevante aktører.
 5. Vejled den sygemeldte og skab samarbejde med arbejdspladsen om at vende tilbage til arbejde.
 6. Arbejd for social reintegration på arbejdspladsen af den sygemeldte.
 7. Indfør en virksomhedspolitik om sygefravær og tilbagevenden til arbejde.
 8. Skab en god kultur på arbejdspladsen med åbenhed om mentale helbredsproblemer.
 9. Gennemfør indsatser, som fx sundhedsfremme og reduktion af stressfaktorer på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynet har bestilt opgaven hos NFA som følge af trepartsaftale

Trepartsaftalen om sygefravær den 29. september 2008 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter medførte, at Arbejdstilsynet fremover skal vejlede virksomheder om sygefravær og arbejdsfastholdelse. For at løse opgaven på et fagligt opdateret grundlag bad Arbejdstilsynet NFA om at udarbejde et systematisk overblik over den nyeste viden på området. Denne opgave er nu løst med udgivelsen af ’Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde’.

LæsResumé og sammenfatning og anbefalinger fra Hvidbogen.

Download hele hvidbogen:Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde.  

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2010.

Hvidbogen er skrevet af seniorforsker Vilhelm Borg samt forskningsassistenterne Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen, alle NFA. 

Ekspertgruppen bag ’Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde’

 • Vilhelm Borg, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (formand).
 • Per Bech, professor, overlæge, dr. med., Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisk Center Nordsjælland.
 • Morten Birket-Smith, overlæge, dr. med., Liaison-psykiatrisk Enhed, Bispebjerg Hospital.
 • Jens Peter Bonde, professor, overlæge, dr. med., Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital.
 • Finn Diderichsen, professor, speciallæge, dr.med., Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
 • Janne Hertz, cand. psych. Aut., Kognitiv Terapi Center Århus.
 • Per Klausen Fink, professor, ledende overlæge, dr. med., Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik, Århus Universitetshospital.
 • Bo Netterstrøm, overlæge, dr. med., Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital.
 • Morten Vejs Willert, cand. psych. aut., Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Vilhelm Borg, NFA, vbo@arbejdsmiljoforskning.dk


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00