Medarbejdere i storrumskontorer har markant højere sygefravær

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 17. maj 2011 - Af Hanna Sigga Madslund

Medarbejdere i fælleskontorer og i åbne kontorlandskaber rapporterer om 36-62 procent flere sygedage end personer i enkeltmandskontorer. Det viser resultaterne af en undersøgelse blandt 2.403 medarbejdere i forskellige kontortyper. Undersøgelsen er udført af forskere fra Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Sammenlignet med medarbejdere i enkeltmandskontorer rapporterer medarbejdere i

  • 2-personers kontorer om 50 procent flere sygedage
  • 3-6 personers kontorer om 36 procent flere sygedage
  • åbne kontorlandskaber med flere end seks personer om 62 procent flere sygedage.

Undersøgelsen giver ingen forklaring på det højere fravær

Resultaterne fra undersøgelsen giver ingen forklaring på, hvad der er grunden til de flere selvrapporterede sygedage blandt medarbejdere i storrumskontorer. I den øvrige videnskabelige litteratur findes der fem hovedforklaringer på, hvad der kan forårsage et øget sygefravær i storrumskontorer, nemlig

  1. øget udsættelse for støj
  2. forskelle i ventilation
  3. øget udsættelse for vira
  4. forskelle i det psykosociale arbejdsmiljø
  5. en følelse af mindre frihed og autonomi for den enkelte.

Selvrapporterede data fra 2.403 medarbejdere

Undersøgelsen er en national tværsnitsundersøgelse og omfatter i alt 2.403 medarbejdere, der i en spørgeskemaundersøgelse fra 2005 oplyste, at de arbejder i kontorer. De forskellige typer af kontorer blev inddelt efter, hvad den enkelte rapporterede om antallet af medarbejdere i kontoret. Ligeledes oplyste den enkelte medarbejder også selv om, hvor mange sygedage vedkommende havde haft i løbet af et år. Analysen er justeret for alder, køn, socioøkonomisk status, body mass index (BMI), alkoholindtag, rygevaner og fysisk aktivitet i fritiden.

Læs den videnskabelige artikel

’Sickness absence associated with shared and open-plan offices – a national cross sectional questionnaire survey’ offentliggjort i tidsskriftet Scandinavian Journal of Work, Environment & Health.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Jan Pejtersen, NFA.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00